www.wysiadka.eu

Liczne delegacje oraz poczty sztandarowe brały udział w uroczystości, która była poświęcona pamięci pomordowanych przez stalinowskich oprawców. Mordu dokonywano na terenie leśnictwa Drapałka w latach 40 ubiegłego wieku.

Leśnictwo Drapałka to obwód łowiecki naszego KŁ „Kogut” w Kórniku, gdzie od kilku lat z inicjatywy Nadleśnictwa Babki organizowane są patriotyczne uroczystości upamiętniające pomordowanych.

W tegorocznych uroczystościach brali udział również zaprzyjaźnieni koledzy myśliwi z KŁ „Dąbrowa” oraz KŁ „Jawor” z Poznania.

Po wspólnej modlitwie prowadzonej przez księdza Przemysława Danielczaka z Robakowa, wszystkie delekacje przy dźwięku werbla i sygnałów granych na rogu myśliwskim w zadumie złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym te smutne wydarzenia.

Cześć Ich Pamięci!

 Darzbór Grzegorz Marciniak

29.09.2023.

.

29.09.2023.