www.wysiadka.eu

Koło Łowieckie Nr 20 "Dąbrowa" Poznań

Obwód 204 - uzupełnianie soli w lizawkach.

W słoneczną sobotę 20 stycznia 2024 roku z Józiem Stelmachem udaliśmy się do łowiska aby uzupełnić brakującą sól w lizawkach. 

Uzupełnianie soli w lizawkach jest bardzo ważne, zwłaszcza w okresie zimowym. Sól zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu, poprawia apetyt i przyswajanie pokarmu, a także zapobiega niedoborom mineralnym. Ważne jest, aby lizawki były umieszczone w miejscach łatwo dostępnych dla zwierząt. Lizawki powinny być regularnie sprawdzane i uzupełniane, takie jest nasze zadanie.

Darzbór!

Grzegorz Marciniak

20.01.2024.

 20.01.2024.

Polowanie Wigilijne w Grodzisku.

W dniu 16 grudnia 2023 roku odbyło się tradycyjne Polowanie Wigilijne w naszego koła.

Święty Hubert nie bardzo był dla myśliwych łaskawy, ale nie to najważnejsze w dniu polowania wigilijnego, liczy się świąteczna atmosfera, życzenia oraz tradycyjna kolacja wigilijna.

Królem polowania został kolega Maciej Radecki.

Darzbór Grzegorz Marciniak

17.12.2023.

 17.12.2023.

Tradycyjnie jak co roku, uczniowie szkół podstawowych organizują zbiórkę kasztanów z przeznaczeniem na zimowe dokarmianie zwierzyny. W tym roku do naszego łowiska – obwodu 204, dojechało 400 kg kasztanów.

Jak powiedzieli organizatorzy akcji, przekazane kasztany są podziękowaniem za spotkania edukacyjne o tematyce przyrodniczo-łowieckiej, które organizujemy w wielu szkołach.

Darzbór Grzegorz Marciniak

30.10.2023.

Kasztany juz załadowane, zaraz wyjazd do łowiska.

.

Pierwsza partia kasztanów juz została rozwieziona po łowisku..

 

W piątek 20 października 2023 roku wspólnie ze strażnikami leśnymi z Nadleśnictwa Babki uczestniczyłem w kontroli obwodu łowieckiego nr 204 naszego koła. Kontrola miała zapewnić egzekwowanie zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami, była ona ukierunkowana na kontrolę samochodów poruszających po terenie leśnym oraz motocrosowców, którzy rozjeżdżaja drogi leśnie i płoszą zwierzynę. Często można spotkać właścicieli psów którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów prawa i puszczaja luzem psy w łowisku.

W trakcie kontroli osoby nie stosujące się do przepisów prawa zostały przez strażników pouczone!

Po zakończeniu wspólnej kontroli w naszym łowisku, strażnicy udali się w inne tereny Nadleśnictwa.

Grzegorz Marciniak – strażnik łowiecki w obwodzie 204.

23.10.2023.


W dniu 24 czerwca 2023 roku w Poznaniu odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ. Nasze koło reprezentowali koledzy:

Jóźwiak Bartosz

Łyszczarz Zbigniew

Stelmach Józef.

W zakładce "JAWOR" można przeczytać sprawozdanie kol. Andrzeja Jesse.

 

Darzbór Grzegorz Marciniak

25.06.2023.

W dniu 28 kwietnia 2023 r. po mszy św. w Kościele pw. św. Antoniego w Książu Wielkopolskim  odprowadziliśmy na parafialny cmentarz naszego długoletniego członka, Kolegę Henryka Wiśniewskiego.


 

 26.04.2023.

 Wspólna wizyta w obwodzie 204 z komendantem Straży Leśnej z Nadleśnictwa Babki.

23.03.2023.

W sobotę 4 marca grupa myśliwych spotkała się w obwodzie 204 aby zmienić lokalizację ambony nr 24. „Operacja” przetransportowania została przeprowadzona bardzo sprawnie. Następnie ambona została pomalowana i założono nową papę. Jest gotowa do polowań. Po zakończeniu prac usiedliśmy przy ognisku zajadając pieczone kiełbaski.

Darzbór Grzegorz Marciniak

04.03.2023.

04.03.2023.

Kolejny raz wybraliśmy się do łowiska w dniu 06.02.2023 aby kontymuować naprawę i uzupełnianie soli w lizawkach. Tym razem zabraliśmy młodych pomocników.

.

 06.02.2023.

 

W sobotnie przedpołudnie 28 stycznia z kol. Józiem Stelmachem uzupełnialiśmy sól w lizawkach w obwodzie 204 w sektorach IXA, IXB oraz sektorze X. 

Darzbór.

29.01.2023.

W niedzielę 15 stycznia 2023 roku spotkaliśmy się na Walnym Zgromadzeniu Koła. Z uwagi na panującą wcześniej pandemię, obrady obejmowały lata gospodarcze 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022. Po wyborze przewodniczącego, sekretarza oraz komisji skrutacyjnej, przystąpiliśmy do głosowania uchwał związanych z funkcjonowaniem Koła, następnie wysłuchaliśmy sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Kolejnym punktem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu, za rok gospodarczy 2021/2022 wszyscy absolutorium otrzymali.

Po zakończeniu i zamknięciu Zgromadzenia udaliśmy się na poczęstunek.

Darzbór Grzegorz Marciniak

18.01.2023.

18.01.2023.

W mglisty sobotni poranek 7 stycznia 2023 roku, spotkaliśmy się w obwodzie 344 na polowaniu noworocznym. Po porannych mgłach doczekaliśmy się pięknej słonecznej pogody. Na 80 członków koła w polowaniu brało udział 23 myśliwych. Święty Hubert zagwarantował nam skromny pokot, przy którym został udekorowany Król Polowania i Król Pudlarzy. Przy pokocie miała miejsce uroczystość ślubowania myśliwskiego trzech kolegów, którzy dołączyli do naszego koła.

Polowanie zakończyło się biesiadą myśliwską, która została zorganizowana w lokalu naszego kolegi myśliwego. Przy wspaniałym jadle i opowieściach myśliwskich czas upływał w miłej atmosferze.

Darzbór Grzegorz Marciniak

08.01.2023.

.

08.01.2023.