www.wysiadka.eu

Koło Łowieckie Nr 73 "Kogut" Kórnik

Walne zgromadzenie członków koła odbyło się w dniu 24.05.2024 roku.

To ważne wydarzenie, które odbywa się raz do roku i jest okazją do podsumowania działalności koła, omówienia planów na przyszłość oraz oceny zarządu.

Wprowadzenie sztandaru przy dźwiękach muzyki myśliwskiej dodało uroczystego charakteru spotkaniu, podkreślając tradycje i ceremoniał związany z polowaniem.

Sprawny przebieg zgromadzenia świadczył o dobrze przygotowanej organizacji, a miła atmosfera sprzyjała budowaniu wspólnoty i wymianie doświadczeń między myśliwymi.

Absolutorium otrzymali wszyscy członkowie zarządu co było potwierdzeniem prawidłowości działań, niemal jednomyślne poparcie pokazało zaufanie i zadowolenie członków koła.

Po bloku głosowań nad uchwałami które zaproponował zarząd, wolnych głosach Przewodniczący podziękował wszystkim zgromadzonym i zakónczył walne zgromadzenie.

Darzbór!

Grzegorz Marciniak

25.05.2024.

Paśnik, który wcześniej służył nam jako narzędzie dydaktyczne w szkołach i na piknikach, teraz znajdzie swoje zastosowanie w naturalnym otoczeniu, gdzie będzie kontynuować swoją rolę edukacyjną. Ustawienie go przy naszej wiacie w łowisku umożliwi uczniom i innym odwiedzającym obserwację zwierzyny, co przyczyni się do głębszego zrozumienia i docenienia bioróżnorodności oraz znaczenia ochrony środowiska.

Darzbór!

Grzegorz Marciniak

27.04.2024.

W dniu 06 kwietnia 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowo wydudowanej wiaty przez nasze koło łowieckie. Otwarcia i przecięcia wstęgi dokonał Prezes Roman Niemier.

Wiata będzie miejscem spotkań, biesiad i wymiany doświadczeń, stanie się także miejscem spotkań edukacyjnych, gdzie dzieci i młodzież będą mogły uczyć się o przyrodzie, odpowiedzialnym myślistwie i ochronie środowiska. To inwestycja w przyszłość, która pozwoli młodym ludziom zdobywać wiedzę bezpośrednio od doświadczonych myśliwych, a także rozwijać szacunek do natury i dzikiej przyrody.

Darzbór!  Grzegorz Marciniak

06.04.2024.

Organizacja przestrzeni wokół wiaty przeznaczonej do spotkań wymaga starannego planowania i przygotowania terenu. Wybór roślin powinien być dostosowany do warunków panujących na danym terenie, a także do funkcji, jaką ma pełnić nasadzona zieleń. Krzewy i drzewa mogą służyć jako naturalne bariery ochronne, tworzyć przyjemny cień lub po prostu estetycznie uzupełniać przestrzeń. Dzieki naszemu koledze Henrykowi Grześkowiakowi możemy być o to spokojni. Z kolegami podłowczymi Zbigniewem Ticem i Hubertem Andrzejewskim dokonali nasadzeń przy naszej nowej wiacie. Wielkie podziękowania należą się koledze Henrykowi, który zasponsorował te piękne drzewka. Dziękujemy!

Darzbór!

Grzegorz Marciniak

02.04.2024.

Drugi kamień upamiętniający 70-lecie naszego Koła „Kogut” w obwodzie 320 doczekał się odnowienia.
Darzbór Grzegorz Marciniak

19.03.2024.

Pierwsze wiosenne prace w łowisku już ruszyły. Kolega Michał Gurboda z córka Nadią zasilili nawozem nasze uprawy. Praca ciężka, ale dali sobie radę. Obwód 320 jest oczkiem w głowie kolegi Michała.

Darzbór!

Grzegorz Marciniak

10.03.2024.

Wiata już gotowa. Mamy miejsce na spotkania towarzyskie, biesiadowanie oraz możemy zaprosić dzieci i młodzież na spotkania edukacyjne.

Darzbór!

Grzegorz Marciniak

28.02,2024.

W sobotę 13 stycznia 2024 roku spotkaliśmy się na ostatnim w tym sezonie polowaniu zbiorowym na Drapałce. Była to okazja do podsumowania sezonu polowań, wymiany doświadczeń a po zakończonym polowaniu do pogadania przy ognisku.

Po powitaniu myśliwych przez prowadzącego polowanie kol. Zbyszka Tica i Prezesa Romana Niemiera, nastapiła miła chwila - wręczono podziękowanie kol. Dawidowi Waśkowiakowi organizatorowi zbiórki kasztanów w szkołach podstawowych. W tym roku była to rekordowa ilość - 4 tony.

Po rozlosowaniu stanowisk udaliśmy się do łowiska. Po zakończonym polowaniu spotkalismy się przy pokocie gdzie pięciu sygnalistów i myśliwi oddali cześć upolowanej zwierzynie, spotkanie przy pokocie zakończyliśmy dekoracją króli.

Przy ognisku i suto zastawionym stole raczyliśmy się wspaniałym jadłem przygotowanym przez kol. Zbyszka Tica. Dziekujemy!

Darzbór! Grzegorz Marciniak

13.01.2024.

Podziekowanie dla kol. Dawida Waśkowiaka.

Król polowania Roman Niemier i vice Marcin Antkowiak w towarzystwie prowadzącego polowanie kol. Zbyszka Tica.

13.01.2024.

W 105 - roczniczę Powstania Wielkopolskiego, w dniu 27 grudnia mieszkańcy i liczne organizacje społeczne oraz szkoły złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Jak co roku nie zabrakło delegacji naszego koła łowieckiego.

Delegacja KŁ "Kogut" w składzie: Marcin Antkowiak, Roman Wdowczyk oraz Marcin Nowak.

Darzbór!  Grzegorz Marciniak

28.12.2023.

W dniu 17.12.2023 roku członkowie naszego koła spotkali sie na tradycyjnym Polowaniu Wigilijnym. Święty Hubert był łaskawy, na pokocie była zwierzyna.

Po ceremoniale zakończenia polowania nastąpiło składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem. Wszyscy w doskonałych humorach zasiedli do myśliwskiej kolacji wigilijnej.

Darzbór! 

Grzegorz Marciniak

17.12.2023.

Koledy Zbyszek i Przemek składaja gratulacje Królowi Polowania koledze Przemkowi Górskiemu.

 .

17.12.2023.

W dniu 12 grudnia 2023 roku została zorganizowana przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu uroczystość wręczenia odznaczeń nadanych przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich.

Na uroczystość przybyli myśliwi z okręgu poznańskiego na której nie zabrakło członków naszego koła.

Ceremonię wręczenia rozpoczął i przywitał wszystkich przybyłych myśliwych łowczy okręgowy kol. Mikołaj Jakubowski.

Następnie Zespół Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko” odegrał sygnał powitanie i hymn PZŁ.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń łowieckich.

Po uroczystym wręczeniu medali głos zabrał członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich kol. Mirosław Kwieciński, który w kilku słowach przedstawił procedury i zasady przyznawania odznaczeń.

Uroczystość zakończyła się koncertem ZMM „Babrzysko”.

Członkowie naszego koła otrzymali następujące odznaczenia:

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

Tomasz Górski

Jerzy Górski

Przemysław Łukaszyk

Grzegorz Marciniak

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

Karolina Wojciechowska

Maciej Antkowiak

Jacek Kowalewski

Darzbór Grzegorz Marciniak

12.12.2023.

Wspólne zdjęcie z kolegami członkami Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej a zarazem członkami ZMM "Babrzysko" 

Hubertus 2023.

Najważniejsze święto myśliwskie to polowanie hubertowskie. Każdy myśliwy czeka na ten dzień, aby w szczególnie uroczysty sposób je spędzić i dać wyraz przywiązaniu do tradycji. W tym roku spotkaliśmy się na Zwoli w dniu 25 listopada. Po powitaniu przez Prezesa Romana Niemiera, nastapiło uroczyste wręczenie odznaczeń „Kogucik”- to wewnętrzne odznaczenie przyznawane przez kapitułę za zaangażowanie na rzecz łowiska oraz polskiego łowiectwa.

Po rozlosowaniu stanowisk udaliśmy się na łowy. Po krótkim polowaniu spotkaliśmy się przy pokocie, a Święty Hubert nam darzył. Królem polowania został kolega Mikołaj, a vice - kolega Marcin. Polowanie zakończyło się uroczystą kolacją.

Na polowaniu jako obserwator obecna była Pani inspektor z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ze Środy Wielkopolskiej.

Darzbór Grzegorz Marciniak

26.11.2023.

26.11.2023.