www.wysiadka.eu

Koło Łowieckie Nr 73 "Kogut" Kórnik

W sobotę 13 stycznia 2024 roku spotkaliśmy się na ostatnim w tym sezonie polowaniu zbiorowym na Drapałce. Była to okazja do podsumowania sezonu polowań, wymiany doświadczeń a po zakończonym polowaniu do pogadania przy ognisku.

Po powitaniu myśliwych przez prowadzącego polowanie kol. Zbyszka Tica i Prezesa Romana Niemiera, nastapiła miła chwila - wręczono podziękowanie kol. Dawidowi Waśkowiakowi organizatorowi zbiórki kasztanów w szkołach podstawowych. W tym roku była to rekordowa ilość - 4 tony.

Po rozlosowaniu stanowisk udaliśmy się do łowiska. Po zakończonym polowaniu spotkalismy się przy pokocie gdzie pięciu sygnalistów i myśliwi oddali cześć upolowanej zwierzynie, spotkanie przy pokocie zakończyliśmy dekoracją króli.

Przy ognisku i suto zastawionym stole raczyliśmy się wspaniałym jadłem przygotowanym przez kol. Zbyszka Tica. Dziekujemy!

Darzbór! Grzegorz Marciniak

13.01.2024.

Podziekowanie dla kol. Dawida Waśkowiaka.

Król polowania Roman Niemier i vice Marcin Antkowiak w towarzystwie prowadzącego polowanie kol. Zbyszka Tica.

13.01.2024.

W 105 - roczniczę Powstania Wielkopolskiego, w dniu 27 grudnia mieszkańcy i liczne organizacje społeczne oraz szkoły złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Jak co roku nie zabrakło delegacji naszego koła łowieckiego.

Delegacja KŁ "Kogut" w składzie: Marcin Antkowiak, Roman Wdowczyk oraz Marcin Nowak.

Darzbór!  Grzegorz Marciniak

28.12.2023.

W dniu 17.12.2023 roku członkowie naszego koła spotkali sie na tradycyjnym Polowaniu Wigilijnym. Święty Hubert był łaskawy, na pokocie była zwierzyna.

Po ceremoniale zakończenia polowania nastąpiło składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem. Wszyscy w doskonałych humorach zasiedli do myśliwskiej kolacji wigilijnej.

Darzbór! 

Grzegorz Marciniak

17.12.2023.

Koledy Zbyszek i Przemek składaja gratulacje Królowi Polowania koledze Przemkowi Górskiemu.

 .

17.12.2023.

W dniu 12 grudnia 2023 roku została zorganizowana przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu uroczystość wręczenia odznaczeń nadanych przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich.

Na uroczystość przybyli myśliwi z okręgu poznańskiego na której nie zabrakło członków naszego koła.

Ceremonię wręczenia rozpoczął i przywitał wszystkich przybyłych myśliwych łowczy okręgowy kol. Mikołaj Jakubowski.

Następnie Zespół Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko” odegrał sygnał powitanie i hymn PZŁ.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń łowieckich.

Po uroczystym wręczeniu medali głos zabrał członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich kol. Mirosław Kwieciński, który w kilku słowach przedstawił procedury i zasady przyznawania odznaczeń.

Uroczystość zakończyła się koncertem ZMM „Babrzysko”.

Członkowie naszego koła otrzymali następujące odznaczenia:

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

Tomasz Górski

Jerzy Górski

Przemysław Łukaszyk

Grzegorz Marciniak

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

Karolina Wojciechowska

Maciej Antkowiak

Jacek Kowalewski

Darzbór Grzegorz Marciniak

12.12.2023.

Wspólne zdjęcie z kolegami członkami Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej a zarazem członkami ZMM "Babrzysko" 

Hubertus 2023.

Najważniejsze święto myśliwskie to polowanie hubertowskie. Każdy myśliwy czeka na ten dzień, aby w szczególnie uroczysty sposób je spędzić i dać wyraz przywiązaniu do tradycji. W tym roku spotkaliśmy się na Zwoli w dniu 25 listopada. Po powitaniu przez Prezesa Romana Niemiera, nastapiło uroczyste wręczenie odznaczeń „Kogucik”- to wewnętrzne odznaczenie przyznawane przez kapitułę za zaangażowanie na rzecz łowiska oraz polskiego łowiectwa.

Po rozlosowaniu stanowisk udaliśmy się na łowy. Po krótkim polowaniu spotkaliśmy się przy pokocie, a Święty Hubert nam darzył. Królem polowania został kolega Mikołaj, a vice - kolega Marcin. Polowanie zakończyło się uroczystą kolacją.

Na polowaniu jako obserwator obecna była Pani inspektor z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ze Środy Wielkopolskiej.

Darzbór Grzegorz Marciniak

26.11.2023.

26.11.2023.

Uwaga jest akcja!

W Przedszkolu Cztery Pory Roku w Kórniku - Bninie została zorganizowana akcja zbierania kasztanów. Maluchy w ciągu kilku dni nazbierały 150 kg. W ostatnim dniu zbiórki z Prezesem Romanem Niemierem odebraliśmy zebrane kasztany, które pojechły prosto do łowiska.

Z organizatorką wspaniałej akcji umówiliśmy się na spotkanie edukacyjne w przedszkolu, na którym jeszcze raz podziękujemy za przekazane kasztany.

Darzbór Grzegorz Marciniak

31.10.2023.

.

31.10.2023.

W niedzielne popołudnie 29 października br. zebraliśmy się na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu naszego Koła, by dać przyzwolenie zarządowi na uruchomienie lokaty finansowej w celu budowy wiaty integracyjno-szkoleniowej w obwodzie 320. Wiata wybudowana zostanie wspólnie z Nadleśnictwem Babki.

Darzbór.

30.10.2023.

W dniu 21 października 2023 roku  odbyła się III OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA MYŚLIWYCH NA JASNĄ GÓRĘ.

Na Jasnej Górze nie zabrakło przedstawicieli naszego koła. Reprezentowali nas koledzy: Zbigniew Tic, Michał Gurboda oraz Marcin Antkowiak.

Darzbór Grzegorz Marciniak.

21.10.2023.

Jak co roku, nasi niezawodni przyjaciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie zaopatrzyli nas w kasztany. Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Rzońca - Tomczak za zorganizowanie zbiórki tej wartościowej karmy na zimowy czas dla zwierząt bytujących w naszych obwodach łowieckich. Tym razem było tego sporo, bo blisko pół tony. Dziękujemy i obiecujemy, że nasze prezentacje przyrodnicze i tym razem Was nie ominą.

Darzbór Grzegorz Marciniak

19.10.2023.

 

Liczne delegacje oraz poczty sztandarowe brały udział w uroczystości, która była poświęcona pamięci pomordowanych przez stalinowskich oprawców. Mordu dokonywano na terenie leśnictwa Drapałka w latach 40 ubiegłego wieku.

Leśnictwo Drapałka to obwód łowiecki naszego KŁ „Kogut” w Kórniku, gdzie od kilku lat z inicjatywy Nadleśnictwa Babki organizowane są patriotyczne uroczystości upamiętniające pomordowanych.

W tegorocznych uroczystościach brali udział również zaprzyjaźnieni koledzy myśliwi z KŁ „Dąbrowa” oraz KŁ „Jawor” z Poznania.

Po wspólnej modlitwie prowadzonej przez księdza Przemysława Danielczaka z Robakowa, wszystkie delekacje przy dźwięku werbla i sygnałów granych na rogu myśliwskim w zadumie złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym te smutne wydarzenia.

Cześć Ich Pamięci!

 Darzbór Grzegorz Marciniak

29.09.2023.

.

29.09.2023.

Na Drapałce odświeżyliśmy i uporządkowaliśmy teren wokół obelisku upamiętniającego

70-lecie naszego Koła.


Darzbór

28.09.2023.

W słoneczną niedzielę 24 września na strzelnicy myśliwskiej w Antoniku odbył się coroczny trening strzelecki połączony ze szkoleniem z zasad bezpieczeństwa na polowaniach.

Najlepszym strzelcem w kole okazał się kolega Piotr Brylewski.

Darzbór Grzegorz Marciniak

24.09.2023.

24.09.2023.

W sobotę, 16 września 2023 roku o godz. 11:30 w Katedrze Poznańskiej została odprawiona msza święta hubertowska z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Mszy św. przewodniczył Prymas Polaki Abp Wojciech Polak. Nabożeństwo uświetniła muzyka grana na rogach myśliwskich oraz liczne sztandary kół łowieckich z całej Wielkopolski.

Druga część obchodów odbyła się Auli UAM w Poznaniu. W gali jubileuszowej brali udział zaproszeni goście oraz przedstawiciele kół łowieckich z Wielkopolski ze swoimi sztandarami. Myśliwi odnowili ślubowanie myśliwskie, a zasłużonym wręczono odznaczenia łowieckie. Na zakończenie odbył się galowy koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołów sygnalistów myśliwskich.

Darzbór Grzegorz Marciniak

19.09.2023.

19.09.2023.