www.wysiadka.eu

"Edukacja"

W czwartek 16 maja na zaproszenie kolegów z Koła Łowieckiego „Pantera” z Poznania odwiedziliśmy Przedszkole w Dzięcielinie koło Międzychodu.

Edukacyjne spotkania z przedszkolakami to doskonała okazja do rozbudzenia ciekawości i poszerzenia wiedzy najmłodszych o otaczającym ich świecie. Tematyka zwierząt leśnych, nocnych ptaków takich jak sowy, a także muzyka myśliwska, to interesujące zagadnienia, które mogą inspirować dzieci do dalszego odkrywania natury. Pytania na koniec spotkania są świetnym sposobem na utrwalenie zdobytej wiedzy, a pamiątkowe znaczki i ulotki o życiu sów które otrzymały wszystkie dzieci mogą stanowić trwałą pamiątkę i zachętę do dalszej edukacji. Takie spotkania są nie tylko źródłem wiedzy, ale również okazją do rozwijania społecznych i emocjonalnych umiejętności dzieci.

Darzbór!

Grzegorz Marciniak

Andrzej Jesse

16.05.2024.


Dzisiaj odwiedziliśmy dzieci z Klubu Edukacji Domowej w Lusówku. Edukacja domowa to wspaniała okazja do zorganizowania interaktywnych zajęć, które mogą wzbogacić doświadczenie edukacyjne dzieci. Pogadanki na temat przyrody, takie jak te o lesie, dzikiej zwierzynie i nocnych ptakach, są nie tylko fascynujące, ale również rozwijają świadomość ekologiczną i zainteresowanie biologią.

Warto kontynuować organizowanie takich spotkań, ponieważ bezpośredni kontakt z naturą i jej tajemnicami może inspirować młode umysły do dalszego odkrywania i nauki o świecie wokół nas. Dzięki temu dzieci mają szansę na rozwijanie ciekawości i pasji, które mogą przekształcić się w przyszłe zainteresowania zawodowe lub hobby.

Darzbór!

Grzegorz Marciniak

06.05.2024.

Spotkanie myśliwych z przedszkolakami w dniu 22.04.2024 roku.

Podczas spotkania edukacyjnego z przedszkolakami, uczestnicy mieli okazję zgłębić tajemnice życia sów – tych fascynujących nocnych drapieżników. Dzieci dowiedziały się jak sowy używają swojego wyjątkowego słuchu i wzroku do polowania w ciemnościach, oraz jakie role pełnią w ekosystemie lasów i pól.

Ponadto, przedszkolaki poznały różne gatunki zwierząt zamieszkujących nasze lasy, ucząc się o ich zwyczajach i znaczeniu dla lokalnej przyrody.

Plansze edukacyjne prezentowane przez koleżankę Justynę Borysewicz - stażystkę w naszym kole łowieckim, oraz kolegę Michała Gurbodę pomogły w przyswojeniu wiedzy a także wzbudziły szacunek i ciekawość wobec otaczającej nas przyrody. Spotkanie to było doskonałą okazją do rozbudzenia w dzieciach zainteresowania biologią i ochroną przyrody.

Darzbór!

Grzegorz Marciniak

22.04.2024.

Edukacja łowiecko-przyrodnicza.

Dzień 20 marca 2024 roku był intensywnym dniem edukacyjnym. Najpierw skorzystaliśmy z zaproszenia dzieci z przedszkola w Fałkowie gdzie prowadziliśmy zajęcia przyrodnicze i umożliwiliśmy dzieciom spotkanie oko w oko z sowami, następnie w godzinach południowych, skorzystaliśmy z zaproszenia młodzieży z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. Spotkanie zorganizowane przez członków KŁ nr 64 "Hubert Gniezno", miało uroczystą oprawę, bo oprócz TV Regionalnej uczestniczyła w nim dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Sekretarz Powiatu Gnieźnieńskiego, koordynatorki Placówki Opiekuńczo Wychowawczej i prezesi KŁ "Hubert Gniezno" i KŁ nr 21 "Jawor" w Poznaniu. Zajęcia prowadził zespół edukatorów Andrzej Jesse z KŁ Jawor i Grzegorz Marciniak z KŁ Kogut w Kórniku wraz z niezastąpionymi pomocnikami puchaczem Karo i płomykówką Belą.

Darzbór Andrzej Jesse.

22.03.2024.

22.03.2024.

W dniu 11 marca 2024 roku z kolegami myśliwymi Józefem Stelmachem i Andrzejem Jesse spotkaliśmy się z przedszkolakami w Przedszkolu Integracyjnym nr 3 w Mosinie. Spotkanie edukacyjne z przedszkolakami było dla nas niezwykłym doświadczeniem edukacyjnym. Opowiadaliśmy o zwierzętach żyjących w naszych lasach, wspomagając się planszami, które przedstawiają wizerunki zwierząt. Pokazaliśmy zrzuty jelenia, daniela i kozła, co wzbudziło olbrzymie zainteresowanie naszych milusińskich.

Na powitanie, pożegnanie i w trakcie spotkania kolega Andrzej prezentował sygnały myśliwskie grając na starych i nowych instrumentach myśliwskich.

Prezentacja multimedialna „Ślady zwierząt i ptaków” pokazała najmłodszym jakie ślady zostawiają zwierzęta, jak można po śladach dowiedzieć się jakie zwierzę przebywało w tym miejscu.

Spotkanie połączone było z pokazem sów. Była to doskonała okazja do zapoznania dzieci z różnymi gatunkami tych pięknych ptaków. Dzieci mogły podziwiać sowy z bliska, dotykać ich piór oraz spojrzeć im prosto w oczy.

Przedszkolaki na zakończenie spotkania wręczyły nam pamiątkowe laurki ”ZA CIEKAWĄ LEKCJĘ PRZYRODY” - dziękujemy!

Koło Łowieckie nr 20 „Dąbrowa” w Poznaniu ufundowało kolorowanki oraz Plansze Edukacyjne, które z kolegą Józiem przekazaliśmy na ręce Pani Dyrektor. Niech będą wykorzystywane w celu dalszej edukacji przyrodniczo - leśnej!

O spotkaniu w Przedszkolu - kliknij!

Zdjęcia zamieszczone na stronie Przedszkola - kliknij! 

Darzbór!

Grzegorz Marciniak

11.03.2024.

Dzisiaj odebrałem z Pracowni im. Lucyny Smok w Rogalinku całkiem innego puchacza, którego kilka dni temu tam zostawiłem. Proszę zobaczyć jaka nastapiła metamorfoza!

Przy okazji wizyty w Pracowni, do której zabrałem ze sobą Puchacza, miałem okazję zgromoadznym tam osobom przekazać ciekawostki o życiu sów.

Dziękuję Pani Wandzie za bezinteresowne wykonanie wspaniałego wizerunku puchacza, który będzie wykorzystywany w trakcie prowadzonych zajęć edukacyjnych.

Darzbór Grzegorz Marciniak

21.02.2024.

21.02.2024.

Edukacja 2024 rozpoczęta.

16.01.2024 roku rozpoczęliśmy edukację łowiecko-przyrodniczą zajęciami w szkole podstawowej w Stęszewie. Grupa 50 dzieci z III klas zapoznała się z sygnałami myśliwskimi, warstwami lasu, ciekawostkami o drzewach i zwierzętach naszych lasów oraz o życiu i zwyczajach sów na przykładzie towarzyszących nam puchacza i płomykówki.

Darzbór!

Andrzej Jesse

16.01.2024.

Informacja na stronie Szkoły Podstawowej - kliknij!

18 grudnia 2023 roku z inicjatywy prezesa naszego koła odwiedziliśmy przedszkole w Woźnikach i szkołę podstawowa w Łubowie. Zaprezentowano sygnalistykę myśliwską, grę na różnych rogach bawolich, pokazano instrumenty służące do porozumiewania się w lesie. W starszych klasach przypomniano sceny polowań z IV Księgi Pana Tadeusza "Dyplomatyka i Łowy" i koncert Wojskiego. Kol. Grzegorz Marciniak jak zwykle fascynował opowieściami o życiu i zwyczajach sów ubarwiając stosownymi wierszykami i fraszkami, a Kol. Szczepan Winiarczyk ze znawstwem opowiadał o zwierzętach naszych lasów i pól. Natomiast najcięższą pracę wykonał kol. Michał Helik, który nosił i rozstawiał sztalugi, tablice, banery i cały sprzęt pomocniczy

Darzbór Andrzej Jesse

20.12.2023.
20.12.2023.

W dniu 7 grudnia 2023 roku z kol. Andrzejem Jesse odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu. Spotkaliśmy się z dwoma 40 osobowymi grupami dzieci.

Tematami spotkania były - sygnalistyka myśliwska, zwierzęta naszych pól i lasów, oraz zimowe dokarmianie zwierzyny. Tradycją stało się już, że na każdym spotkaniu są obecne - „tajemnicze i nieuchwytne sowy”, o ich zwyczajach i życiu zapoznajemy naszych słuchaczy.

Na spotkanie dzieci przyniosły marchewki przeznaczone dla leśnej zwierzyny, które po spotkaniu pojechały do naszych łowisk.

Jako myśliwi członkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej bardzo często prowadzimy zajęcia o tematyce przyrodniczo-łowieckiej aby od najmłodszych lat dzieci poznawały zwierzęta i przyrodę nas otaczająca.

Na zakończenie spotkania otrzymaliśmy wspaniałą laurkę z podziekowaniami. Dziękujemy!

Darzbór Grzegorz Marciniak

07.12.2023.

Link do strony szkoły - kliknij!


07.12.2023.

W poniedziałek 27 listopada odwiedziliśmy Przedszkole „Cztery Pory Roku" w Kórniku - Bninie. W spotkaniu edukacyjnym brali udział koledzy Roman Niemier, Andrzej Jesse oraz moja osoba. Opowieści o zwierzętach, sygnalistyce i muzyce myśliwskiej oraz tajemnicze i nieuchwytne sowy były tematami dzisiejszego spotkania. Zainteresowanie przedszkolaków było bardzo duże, co można było zauważyć po skupieniu w jakim słuchali naszych opowieści. W spotkaniu brały dwie grupy przedszkolaków, każda po ok. 50 dzieci.

Nasze spotkanie było podziękowaniem za zebrane kasztany i przekazane na zimowe dokarmianie zwierzyny. Jak zapewniła nas organizatorka zbiórki kasztanów Pani Agnieszka Jachnik, w przyszłym roku możemy liczyć na kolejną „akcję kasztanobrania”.

Darzbór Grzegorz Marciniak.

27.11.2023.

27.11.2023.

Dnia 7 listopada 2023 roku myśliwi Mieczysław Krzyżostaniak, Dawid Robakowski i Jarosław Pempera, oraz piszący te słowa, gościliśmy w Przedszkolu w Stęszewie.

Celem spotkania było między innymi rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci. Kolega Dawid zapoznał uczestników spotkania z instrumentami muzycznymi ludzi lasu, koledzy Mieczysław i Jarosław opowidali przedszkolakom o ochronie przyrody. Pokazując plansze, omówili jakie zwierzęta można spotkać w naszych lasach. Kolega Jarosław w celu uatrakcyjnienia spotkania przygotował sylwetki zwierząt wycięte z drewna. Dużym zainteresowaniem cieszyły się sowy Karo i Bela, które zawsze towarzyszą naszym spotkaniom edukacyjnym.

Na zakończenie spotkania wszycy uczestnicy otrzymali znaczkami z wizerunkami sów, oraz ulotki.

Darzbór Grzegorz Marciniak

07.11.2023.

 07.11.2023.