www.wysiadka.eu

"Edukacja"

Edukacja 2024 rozpoczęta.

16.01.2024 roku rozpoczęliśmy edukację łowiecko-przyrodniczą zajęciami w szkole podstawowej w Stęszewie. Grupa 50 dzieci z III klas zapoznała się z sygnałami myśliwskimi, warstwami lasu, ciekawostkami o drzewach i zwierzętach naszych lasów oraz o życiu i zwyczajach sów na przykładzie towarzyszących nam puchacza i płomykówki.

Darzbór!

Andrzej Jesse

16.01.2024.

Informacja na stronie Szkoły Podstawowej - kliknij!

18 grudnia 2023 roku z inicjatywy prezesa naszego koła odwiedziliśmy przedszkole w Woźnikach i szkołę podstawowa w Łubowie. Zaprezentowano sygnalistykę myśliwską, grę na różnych rogach bawolich, pokazano instrumenty służące do porozumiewania się w lesie. W starszych klasach przypomniano sceny polowań z IV Księgi Pana Tadeusza "Dyplomatyka i Łowy" i koncert Wojskiego. Kol. Grzegorz Marciniak jak zwykle fascynował opowieściami o życiu i zwyczajach sów ubarwiając stosownymi wierszykami i fraszkami, a Kol. Szczepan Winiarczyk ze znawstwem opowiadał o zwierzętach naszych lasów i pól. Natomiast najcięższą pracę wykonał kol. Michał Helik, który nosił i rozstawiał sztalugi, tablice, banery i cały sprzęt pomocniczy

Darzbór Andrzej Jesse

20.12.2023.

20.12.2023.

W dniu 7 grudnia 2023 roku z kol. Andrzejem Jesse odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu. Spotkaliśmy się z dwoma 40 osobowymi grupami dzieci.

Tematami spotkania były - sygnalistyka myśliwska, zwierzęta naszych pól i lasów, oraz zimowe dokarmianie zwierzyny. Tradycją stało się już, że na każdym spotkaniu są obecne - „tajemnicze i nieuchwytne sowy”, o ich zwyczajach i życiu zapoznajemy naszych słuchaczy.

Na spotkanie dzieci przyniosły marchewki przeznaczone dla leśnej zwierzyny, które po spotkaniu pojechały do naszych łowisk.

Jako myśliwi członkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej bardzo często prowadzimy zajęcia o tematyce przyrodniczo-łowieckiej aby od najmłodszych lat dzieci poznawały zwierzęta i przyrodę nas otaczająca.

Na zakończenie spotkania otrzymaliśmy wspaniałą laurkę z podziekowaniami. Dziękujemy!

Darzbór Grzegorz Marciniak

07.12.2023.

Link do strony szkoły - kliknij!


07.12.2023.

W poniedziałek 27 listopada odwiedziliśmy Przedszkole „Cztery Pory Roku" w Kórniku - Bninie. W spotkaniu edukacyjnym brali udział koledzy Roman Niemier, Andrzej Jesse oraz moja osoba. Opowieści o zwierzętach, sygnalistyce i muzyce myśliwskiej oraz tajemnicze i nieuchwytne sowy były tematami dzisiejszego spotkania. Zainteresowanie przedszkolaków było bardzo duże, co można było zauważyć po skupieniu w jakim słuchali naszych opowieści. W spotkaniu brały dwie grupy przedszkolaków, każda po ok. 50 dzieci.

Nasze spotkanie było podziękowaniem za zebrane kasztany i przekazane na zimowe dokarmianie zwierzyny. Jak zapewniła nas organizatorka zbiórki kasztanów Pani Agnieszka Jachnik, w przyszłym roku możemy liczyć na kolejną „akcję kasztanobrania”.

Darzbór Grzegorz Marciniak.

27.11.2023.

27.11.2023.

Dnia 7 listopada 2023 roku myśliwi Mieczysław Krzyżostaniak, Dawid Robakowski i Jarosław Pempera, oraz piszący te słowa, gościliśmy w Przedszkolu w Stęszewie.

Celem spotkania było między innymi rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci. Kolega Dawid zapoznał uczestników spotkania z instrumentami muzycznymi ludzi lasu, koledzy Mieczysław i Jarosław opowidali przedszkolakom o ochronie przyrody. Pokazując plansze, omówili jakie zwierzęta można spotkać w naszych lasach. Kolega Jarosław w celu uatrakcyjnienia spotkania przygotował sylwetki zwierząt wycięte z drewna. Dużym zainteresowaniem cieszyły się sowy Karo i Bela, które zawsze towarzyszą naszym spotkaniom edukacyjnym.

Na zakończenie spotkania wszycy uczestnicy otrzymali znaczkami z wizerunkami sów, oraz ulotki.

Darzbór Grzegorz Marciniak

07.11.2023.

 07.11.2023.

10 października 2023 roku myśliwi z KŁ nr 21 "Jawor" i KŁ nr 73 "Kogut" przy współpracy z leśniczym Nadleśnictwa Czerniejewo, prowadzili edukację leśno-przyrodniczą z uczniami Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Fałkowie z którą współpracują od wielu lat. Kol. Leśniczy opowiadał o funkcjonowaniu lasu w ekosystemie o jego budowie, warstwach oraz  znaczeniu dla człowieka. Kol. Szczepan Winiarczyk o zwierzętach żyjących w naszych lasach i polach i ich biologii. Andrzej Jesse prezentował instrumenty i muzykę graną na rogach leśnych a Grzegorz Marciniak z wielkim znawstwem i pasją, o życiu i zwyczajach sów jednocześnie prezentując płomykówkę i puchacza bengalskiego.

Andrzej Jesse

11.10.2023.

11.10.2023.

Festyn Ekologicznyw Kórniku -  23.09.2023.

Tradycją stało się, że myśliwi, ludzie lasu uczestniczą w Festynach Ekologicznych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Kórniku. Wspólnie z kol. Andrzejem Jesse z koła „Jawor” z Poznania przygotowaliśmy wiele ciekawych banerów służących do celów edukacyjnych, oraz pokazaliśmy stare i nowe instrumenty muzyczne do grania sygnałów i muzyki myśliwskiej. Muzyka myśliwska to domena kol. Andrzeja, który jest członkiem ZMM „Babrzysko” przy ZO PZŁ w Poznaniu.

Wśród wielu wystawców widoczny był nasz namiot gdzie można było sprawdzić swoją wiedzę, dowiedzieć się czym zajmują się myśliwi, jakie zwierzęta żyją w naszych lasach, jak zachowywać się w lesie. Stoisko nasze cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Odwiedzali nas dorośli i dzieci. Panowie Burmistrzowie oraz „Panująca” nam Biała Dama mieli okazję spojrzeć w tajemnicze oczy Puchacza Bengalskiego o imieniu Karo, który jest stałym uczestnikiem naszych edukacyjnych spotkań.

Kolega Andrzej prezentował sygnały i muzykę myśliwską co cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników festynu.

Najmłodsi malowali obrazek puchacza, za wzór służyło im zdjęcie naszego pupila, mogli również popatrzeć na Karo, który cały czas nam towarzyszył. Wszyscy którzy brali udział w kolorowance otrzymali upominki z logo naszych kół.

Darzbór Grzegorz Marciniak

23.09.2023.

 

Rysunki naszych milusińskich.


.

 

23.09.2023.

"Źródełko" u św. Huberta w "Jaworze"

9 września, przy naszej kapliczce św. Huberta gościliśmy Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Żródełko”. Przygotowane zostało szereg atrakcji między innymi kol. Przemek zajmująco opowiadał o lesie, jego warstwach, ptakach i zwierzętach w nich żyjących oraz jak poprawnie zachowywać się w lesie. Następnie zapoznano słuchaczy z najstarszymi i współczesnymi sposobami porozumiewania się myśliwych w lesie. Na przykładzie tablic edukacyjnych kol. Mieczysław opowiadał jakie zwierzęta żyją w otaczających nas lasach i polach, czym się różnią między sobą i jakie wydają odgłosy. Każdy najmłodszy uczestnik spotkania obdarowany został kompletem kredek i buttonami z logo naszego koła. Na zakończenie spotkania na zgłodniałych czekał upieczony dzik oraz kiełbaski z ogniska.

Andrzej Jesse.

10.09.2023.


10.09.2023.

Do zadań członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ między innymi należy prowadzenie edukacji przyrodniczo-łowieckiej. Z kolegą Andrzejem Jesse w dniu 13 czerwca 2023 roku odbyliśmy kolejne spotkanie edukacyjne z uczniami ZSP nr 5 w Poznaniu.

Darzbór Grzegorz Marciniak

15.06.2023.
 

W piątek 19 maja spotkaliśmy się z uczniami SP z Kórnika i SP ze Szczodrzykowa. Było to podziękowanie uczniom za przekazane kasztany na zimowe dokarmianie zwierzyny w 2022 roku. Kolega Marcin Antkowiak z KŁ „Kogut” oprowadził naszych gości po łowisku. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję zapoznać się z urządzeniami łowieckimi na terenie leśnictwa Drapałka. Po spacerze w łowisku przeprowadziliśmy pogadankę o tematyce przyrodniczo-łowieckiej. W trakcie spotkania oprawę muzyczną zapewniał nam kol. Andrzej Jesse z KŁ „Jawor” członek ZMM „Babrzysko”. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali z rąk Prezesa KŁ „Kogut” Romana Niemiera pamiątkowe znaczki z logo naszego koła. Spotkanie zakończyło się pieczeniem kiełbasek na ognisku i słodkościami ufundowanymi przez kol. Zbyszka Tica.

Darzbór Grzegorz Marciniak

 19.05.2023.

 

Kolejnymi uczestnikami spotkania z przyrodą i łowiectwem, które odbyło się w dniu 25 kwietnia br. w Krośnie k/Mosiny byli przedszkolacy z „Akademii Odkrywców”. Głównego organizatora, Komendę Wojewódzką PSŁ w Poznaniu reprezentował strażnik łowiecki Tomasz Łukaszuk, a ja promowałem  KŁ „Kogut”, które w temacie edukacji przyrodniczo-łowieckiej jest coraz bardziej znane w naszym województwie. Radość i zainteresowanie blisko sto osobowej widowni daje mnóstwo satysfakcji i motywuje do dalszych tego typu działań.

Darzbór

Grzegorz Marciniak

26.04.2023.

 


W poniedziałek 17 kwietnia 2023 roku przeprowadziliśmy warsztaty przyrodniczo-łowieckie dla ponad 100 dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Łubowie. Tematyka zajęć obejmowała sygnalistykę myśliwską współczesną i starodawną, życiodajną rolę lasu, zasady zachowania się w lesie. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o zwierzętach żyjących w naszych lasach i na polach, poznali z jakich warstw składa się las i jakie rośliny i zwierzęta w nich żyją. Natomiast o życiu nocnych drapieżników dowiedziały się na przykładzie sów - puchacza bengalskiego i płomykówki, które zawsze uczestniczą w naszych spotkaniach edukacyjnych.

Następnego dnia zajęcia o takiej samej tematyce przeprowadzaliśmy dla blisko 80 dzieci Szkoły Podstawowej w Rogalinie.

Andrzej Jesse

Grzegorz Marciniak

18.04.2023.

8 marca wraz z kol. Grzegorzem Marciniakiem i Józefem Stelmachem, odwiedziliśmy dzieci z przedszkola "Ikarek" w Głuszynie aby porozmawiać o zwierzętach żyjących w naszych lasach i polach. Z dużym zainteresowaniem dzieci wysłuchały opowieści o życiu ptaków nocnych czyli sowach. Wszystko to okraszone było prezentacją starych i nowych instrumentów muzycznych służących do porozumiewania się w lesie oraz wykonywania  na nich muzyki.

A. Jesse .

08.03.2023.