www.wysiadka.eu

Koło Łowieckie Nr 21 "Jawor" Poznań

Kontakt z Andrzejem Jesse: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  dotyczący edukacji i wiadomości na stronę internetową.

Kontakt z zarządem KŁ "Jawor": Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logowanie dla członków KŁ "Jawor" - kliknij i wpisz hasło.

Sprzątanie brzegu jeziora Lednickiego.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 21 „Jawor” w Poznaniu Szczepana Winiarczyka zorganizował akcję sprzątania części brzegu jeziora Lednickiego, z którego wszyscy z nas korzystają. Sprzątanie odbyło się w sobotę 11 maja, a  uczestniczyli w niej myśliwi wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście.

Zebrano 30 sztuk 100 litrowych worków pełnych śmieci w postaci szklanych i plastikowych butelek, grilli jednorazowych oraz wiele innych odpadów. Co pokazuje jak tego typu działania są potrzebne. 

Po zakończeniu sprzątania odbyło spotkanie integracyjne osób biorących udział na terenie restauracji Karczma nad jeziorem Lednickim. Wspólne grillowanie dało również możliwość do bliższego poznania wszystkich osób oraz rozmów. W wyniku, których podjęto decyzje o cyklicznym organizowaniu tej akcji, angażując w nią również ludność lokalną. 

Z myśliwskim pozdrowieniem - Dawid Robakowski.

Napisali o naszej inicjatywie w lokalnych mediach:

Link do artykułu 1 - kliknij!

Link do artykułu 2 - kliknij!

14.05.2025.

Wiosenne porządki w obwodzie 202.

W sobotę 23 marca grupa myśliwych z naszego koła zebrała się aby dokonać niezbędnych prac w obwodzie 202. 
Dokonano:
- uzupełnienia sadzonek drzew owocowych w sadzie u rolnika, w którym zwierzyna wyrządziła znaczne szkody zgryzając i łamiąc sadzonki
- naprawiono zdewastowane urządzenia łowieckie
- oczyszczono poletko zgryzowe i przygotowano pod zasiew wiosenny
- uzupełniono remizę śródpolną w sektorze 5 krzewinkami i drzewkami
- w sektorze 5 i sektorze 8 naprawiono stare i zamontowano szereg nowych lizawek.

O dobrej współpracy na linii rolnik-myśliwy świadczy sytuacja w której sadownik u którego wystąpiła  szkoda przywitał myśliwych pozdrowieniem darzbór i po wykonanej pracy zaprosił ich na poczęstunek z grillowanymi kiełbaskami

Dawid Robakowski.

25.03.2024.

 25.03.2024.

9.12.2023 "Biała stopa", piękna pogoda, miłe i życzliwe towarzystwo, dzielenie się opłatkiem i płynące życzenia z ust kolegów i do tego wspaniały pokot, wszystko to złożyło się na ostatnie w tym roku polowanie zbiorowe, które było jednocześnie tradycyjnym "polowaniem wigilijnym"
Święty Hubert darzył kol. Maciejowi Jędrzejczakowi który został królem polowania oraz kol. Ireneuszowi Niemcowi v-ce królowi.

Gratulujemy kolegom i życzymy Darzbór

Andrzej Jesse.

09.12.2023.

              Król polowania kol. Maciej Jędrzejczyk.            vice-Król Ireneusz Niemiec.

09.12.2023.

W tradycji łowieckiej dzień św. Huberta jest okazją to przeprowadzenia polowania zbiorowego o charakterze bardzo uroczystym z zachowaniem wszystkich ceremoniałów. Właśnie takie polowanie odbyło się w obwodzie 202 w dniu 04.11.2023 roku, w którym miałem przyjemność uczestniczyć.

Po powitaniu myśliwych, stażystów, naganiaczy oraz zaproszonych myśliwych przez Prezesa koła, głos następnie zabrał kol. Łowczy który przeprowadził szkolenie z zasad bezpieczeństwa oraz poinformował jaka zwierzyna jest do pozyskania na polowaniu. Po rozlosowaniu stanowisk udaliśmy się do łowiska. O wyznaczonej godzinie polowanie zostało zakończone i spotkalismy się na pokocie w tradycyjnym miejscu – przy kapliczce św. Huberta.

Królem polowania został kol. Adam Pyżyk, a vice królem Bartek Labrzycki.

Koledzy Roman Pawłowski i Sławomir Kowalski zostali uchonorowani pamiątkowymi dyplomami za duży wkład na rzecz łowiska.

Po uroczystym zakończeniu polowania udaliśmy się na poczęstunek.

Darzbór Grzegorz Marciniak

05.11.2023.

.05.11.2023.

Starostwo powiatowe Gniezno od 2017 roku w celu ożywienia pól i reintrodukcji zwierzyny drobnej, kołom łowieckim powiatu gnieźnieńskiego przekazuje kuropatwy. Z tej puli KŁ nr 21 "Jawor" na ręce prezesa koła kol Szczepana Winiarczyka , otrzymało 40 szt. kuropatw, które w październiku 2023 roku zostały wypuszczone w sektorze nr 1 obwodu 163.

Andrzej Jesse

11.10.2023.

 

W zakładce "Logowanie dla członków KŁ "Jawor" - została zamieszczona nowa karta pracy myśliwego którą nalezy pobrać.

Sekretarz Dawid Robakowski.

25.09.2023.

Zakończyliśmy Szkolną Akcję "Kasztanobranie". Udało nam sie zebrać 160 kilogramów kasztanów, które przekazaliśmy Panu Szczepanowi Winiarczykowi z Koła Łowieckiego "Jawor".

Dziękujemy społeczności szkolnej za zaangażowanie i pomoc w dokarmianiu zwierząt leśnych.

05.10.2023.

 

Wspaniała inicjatywa!

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Fałkowie organizują akcję zbierania kasztanów dla leśnej zwierzyny na zimowe dokarmianie. Gratulujemy i czekamy na efekty.

Darzbór Andrzej Jesse

21.09.2023.

Sezon na pióro kilka dni temu się rozpoczął. Przypominamy o zmianach dotyczących zakazu stosowania śrutu ołowianego na terenach wodno-blotnych. Zarząd okręgowy zwraca również uwagę aby nie pozostawiać łusek w łowisku. Nasi oponenci informują na grupach internetowych o zbieraniu łusek i badaniu ich pod kątem stosowanego w nich śrutu. Następnie wczynaniu postępowań prowadzących do skazania myśliwych i wykluczenia z PZŁ. Reasumując wszystkie łuski po polowaniu zabieramy ze sobą, jak i te  znalezione lub pozostawione przezb innych nawet z ubiegłych sezonów. Celnego oka i dużo skubania!!🦆.

Andrzej Jesse

06.09.2023.

Przypominam kolegom myśliwym, że w ramach programu Wielkopolskich Obchodów 100-lecia PZŁ, 16 września 2023 roku w Katedrze Poznańskiej o godz. 11:00 odbędzie się uroczysta Msza hubertowska, a o godz. 15:00 w Auli Uniwersytetu A. Mickiewicza Gala Jubileuszowa.

Na Msze św. zapraszamy wszystkich myśliwych z rodzinami, natomiast na Galę obowiązują imienne zaproszenia.

Darzbór Andrzej Jesse.

02.09.2023.

Ostateczne brzmienie uchwał VII Zjazdu Okręgowego Delegatów PZŁ

1.Położenie większego nacisku ze strony Zarządu Okręgowego na działania promocyjne oraz na zwiększenie aktywności mediów społecznościowych prowadzonych przez Zarząd Okręgowy (Facebook, Instagram itp.)

2. Zwiększenie aktywności Komisji Edukacji i Promocji przy ZO – organizacja spotkań z liderami w Kołach Łowieckich oraz powołanie konkursu okręgowego na wzór programu „Ożywić Pola”

3. Zaktywizowanie młodych myśliwych do działań w strukturach PZŁ, odmłodzenie kadry oraz podjęcie działań, które będą bodźcem do zmian w PZŁ

4. Podjęcie działań prowadzących do łagodzenia konfliktów wewnątrz organizacji PZŁ

5. Rozważenie zawieszenia składki członkowskiej od osób prawnych naliczanych od hektara dzierżawionego obwodu łowieckiego

6. Podjęcie działań związanych ze zwrotem raty pożyczki, która została przekazana do Zarządu Głównego PZŁ oraz podjęcie działań przez ZO o uzyskanie środków zewnętrznych na działalność statutową

7. Okręgowy Zjazd Delegatów okręgu poznańskiego zawnioskował do Naczelnej Rady Łowieckiej o dalsze i skuteczne działania w sprawie zmiany ustawy Prawo Łowieckie ogłoszone w dniu 9 czerwca 2023 w zakresie art. 42 aa pkt 15 oraz 52 pkt 7 dot. przywrócenia możliwości udziału dzieci w polowaniach

Delegat KŁ nr 21 „Jawor” Andrzej Jesse

20.07.2023.

 

VII Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Poznaniu 24.06.2023.

Otwarcia zjazdu dokonał łowczy okręgowy dr Mikołaj Jakubowski. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad zjazdu. Na 204 uprawnionych delegatów obecnych było 171.

Nowym przewodniczącym prezydium Zjazdu został kol. Leszek Cieślak a zastępcami Krzysztof Lompert, Zbigniew Zieliński i Stefan Feder.

Przed przyjęciem porządku obrad wywiązała się burzliwa dyskusja o wprowadzenie do porządku obrad pkt: wolne glosy i wnioski co dłuższy czas próbował blokować przewodniczący prezydium. Po pozytywnym dołączeniu tego pkt do porządku obrad wybrano Komisję Uchwał i Wniosków i Komisję Skrutacyjną.

Zgodnie z porządkiem obrad łowczy okręgowy przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności ZO PZŁ w Poznaniu. W ewidencji ZO jest zarejestrowanych aktualnie 5393 mysliwych w tym 958 niezrzeszonych w kołach łowieckich, 208 Dian i 12 księży. Zarząd swym zasięgiem obejmuje 11 powiatów a obwody łowieckie znajdują się na obszarze 21 nadleśnictw. Zarejestrowanych jest 118 kół łowieckich. Ze względu na obszerność sprawozdania nie przedstawię wszystkich działalności a zainteresowanych proszę o kontakt to uzupełnię. Główne tezy to walka z ASF, działalność promująca łowiectwo, kynologia, strzelectwo, egzaminy łowieckie oraz szereg remontów strzelnicy w Antoninku oraz Domu Łowieckiego przy Libelta. Najważniejsze jak podkreślił łowczy to, że nasz okręg jest w niewielkiej ilości tych ZO, które są na plusie z finansami.

Następnie swoje sprawozdania złożyli przewodniczący Okręgowego Sądu Łowieckiego i Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny.

Dłuższe sprawozdanie za okres 2020 d0 2022 r złożył członek Naczelnej Rady Łowieckiej Jerzy Falbierski , który zastąpił wybranego niezgodnie ze statutem Roberta Kamieniarza . Najważniejsze tezy jakie wynotowałem to:

- likwidacja spółki Łowiec Polski (dziś tytuł nie przynosi strat)

- uzdrawianie OHZ tów ( duża poprawa w finansach tych ośrodków)

- wspieranie działań ZG PZŁ w pozyskiwaniu środków z programu walki z ASF z przeznaczeniem na zakup 400 chłodni dla KŁ.

- prace nas zmianami w statucie PZŁ

- wprowadzenie instytucji rezydenta

- dopuszczenie poczty elektronicznej do powiadomień o walnych zebraniach

- nowy katalog pytań egzaminacyjnych

- nowe programy dla szkoleń lektorów

- nowelizacja Prawideł Strzelań Myśliwskich

- dokonano zmian w przepisach wewnętrznych np. zasadach selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych

- uchwalono regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich

- uchwalono nowy ceremoniał sztandarowy oraz Hejnał PZŁ

oraz wiele innych działalności podczas 20 posiedzeń jakie miało miejsce i uchwaleniu 317 uchwał.

NRŁ nieprzerwanie toczy batalię o możliwość przywrócenia udziału dzieci w polowaniach. Rada przeprowadziła akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo Łowieckie. Zebrano 104.832 podpisów i złożono do „laski marszałkowskiej”

NRŁ dostrzega również pilną potrzebę rozwiązania problemu rosnącej liczebności wilka w Polsce.

Następnie przystąpiono do wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Wybrani zostali:

Lompert Krzysztof

Krąkowski Bartosz

Walicht Fryderyk

Goździk Joanna

Głyda Michał

Cieślak Leszek

Feder Stefan

Strawa Maciej

Idczak Michał

Kozłowski Albert

Kowalewski Krzysztof

Na członka NRŁ wybrano Stefana Federa a na z-cę członak NRŁ Bartosza Krąkowskiego

Z upoważnienia członków naszego koła dającym mi mandat do uczestnictwa w Okręgowym Zjeździe Delegatów, wystąpiłem z zapytaniem czy konieczne jest sięganie coraz głębiej do kieszeni myśliwych i utrzymywanie z ich pieniędzy 49 0kręgów PZŁ a w tym 49 łowczych okręgowych, księgowych, instruktorów , administracji budynków i gmachów. Czy nie należy w tej materii szukać oszczędności powracając do 16 okręgów zgodnie z podziałem administracyjnym kraju. Pytanie to skierowałem do nowo wybranych delegatów i przedstawiciela NRŁ. Sądzę po oklaskach z sali , że problem ten nurtuje wielu myśliwych.

Zjazd Delegatów podjął szereg uchwał które przedstawię w terminie późniejszym po ich opublikowaniu. Najważniejsze dotyczą:

- wystąpienie do NRŁ o działania mające przywrócić możliwość uczestnictwa dzieci w polowaniach

- zwrot pożyczki zaciągniętej przez ZG PZŁ

- zwiększenie działalności naszego okręgu w środkach masowego przekazu wzorem innych okręgów

Moje smutne refleksje po zjeździe: mnóstwo delegatów reprezentantów kół łowieckich bez mundurów a niektórzy pomylili Zjazd z piknikiem. Dotyczy to również członka ZO. Nie wszystkich interesowały obrady oglądali sobie filmiki w telefonie i wychodzili z sali na pogawędki a pod koniec obrad sala świeciła pustkami.

Darzbór Andrzej Jesse

26.06.2023.


 

Kolega Andrzej Jesse będzie reprezentował okręg poznański jako delegat na XIV Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ który odbędzie się w Witnicy w dniach od 02.06.2023 do 04.06.2023.

Grzegorz Marciniak

23.05.2023.