www.wysiadka.eu

W dniu 16 marca 2024 roku spotkaliśmy się w obwodzie 204 aby ustawić nową ambonę.

Spotkanie myśliwych w terenie jest ważnym wydarzeniem, które wymaga odpowiedniego przygotowania i organizacji. Podczas takiego spotkania, myśliwi mają możliwość wymiany doświadczeń oraz omówienia planów związanych z pracami w łowisku.

Budowa nowej ambony jest okazją do wspólnej pracy i integracji członków koła łowieckiego. Nowa ambona nie tylko ułatwi polowania, ale także przyczyni się do bezpieczeństwa i lepszego zarządzania populacją zwierząt.

Po zakończonej pracy usiedliśmy przy ognisku aby raczyć się kociołkiem myśliwskim i kosztować kiełbas przygotowanych przez naszych kolegów.

Darzbór!

Grzegorz Marciniak

16.03.2024

16.03.2024.