www.wysiadka.eu

W piątek 20 października 2023 roku wspólnie ze strażnikami leśnymi z Nadleśnictwa Babki uczestniczyłem w kontroli obwodu łowieckiego nr 204 naszego koła. Kontrola miała zapewnić egzekwowanie zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami, była ona ukierunkowana na kontrolę samochodów poruszających po terenie leśnym oraz motocrosowców, którzy rozjeżdżaja drogi leśnie i płoszą zwierzynę. Często można spotkać właścicieli psów którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów prawa i puszczaja luzem psy w łowisku.

W trakcie kontroli osoby nie stosujące się do przepisów prawa zostały przez strażników pouczone!

Po zakończeniu wspólnej kontroli w naszym łowisku, strażnicy udali się w inne tereny Nadleśnictwa.

Grzegorz Marciniak – strażnik łowiecki w obwodzie 204.

23.10.2023.