www.wysiadka.eu

W niedzielę 15 stycznia 2023 roku spotkaliśmy się na Walnym Zgromadzeniu Koła. Z uwagi na panującą wcześniej pandemię, obrady obejmowały lata gospodarcze 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022. Po wyborze przewodniczącego, sekretarza oraz komisji skrutacyjnej, przystąpiliśmy do głosowania uchwał związanych z funkcjonowaniem Koła, następnie wysłuchaliśmy sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Kolejnym punktem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu, za rok gospodarczy 2021/2022 wszyscy absolutorium otrzymali.

Po zakończeniu i zamknięciu Zgromadzenia udaliśmy się na poczęstunek.

Darzbór Grzegorz Marciniak

18.01.2023.

18.01.2023.