www.wysiadka.eu

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje o zmianach w Prawie łowieckim. Zmiany wchodzą w życie z dniem 10 listopada 2022 r. Wynika to z art. 9 w związku z art. 81 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r., poz. 2185). 

W informacji wskazano na skutki nowelizacji w zakresie kadencji zarządów i komisji rewizyjnych kół łowieckich. Skutkiem zmiany tego przepisu jest to, że to walne zgromadzenia kół łowieckich decydują czy chcą przeprowadzić wybory zarządów i komisji rewizyjnych nowych kadencji.

Nowelizacja wywołuje także istotne skutki w zakresie polowań indywidualnych poprzez nałożenie na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich prawnego obowiązku prowadzenia książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w formie elektronicznej. Od dnia 10 listopada 2022 r. nie będzie już zatem możliwości dokonywania wpisów w dotychczasowych książkach prowadzonych w formie tradycyjnej (papierowej) chyba, że zaistnieją okoliczności uniemożliwiające czasowo prowadzenie elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. 

27.10.2022.