www.wysiadka.eu

W dniu 26 maja 2022 r. w ośrodku edukacyjnym  „Szumi Bór” w Rajmundowie odbyła się narada dotycząca gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele naszego koła koledzy - Eugeniusz Siejek i Wojciech Woźniak.

W trakcie narady poruszono i przedyskutowano wiele tematów, m.in.

- problematyki afrykańskiego pomoru świń (ASF),

- rodzaje i wielkość szkód powodowanych w lesie przez zwierzynę łowną oraz koszty, które ponosi nadleśnictwo w celu minimalizowania tych szkód

- inwentaryzacja zwierzyny i planowanie łowieckie w sezonie 2022/23

- współpraca kół łowieckich z nadleśnictwem w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej

Poruszono również temat rozwiązywania konfliktów na linii gospodarka łowiecka – społeczeństwo.

02.06.2022..