www.wysiadka.eu

26 stycznia 2024 roku brałem udział w uroczystości odsłonięcia okolicznościowej tablicy upamiętniającej osobę gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego (1885 – 1969), która odbyła się w Pałacu w Porażynie.

Osoby, która obok Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego była najwybitniejszą postacią odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomysłodawcą i inicjatorem wmurowania tablicy był Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej oraz Nadleśnictwa Grodzisk.

Generał broni Kazimierz Sosnkowski to wybitny polski d-ca wojskowy, działacz niepodległościowy, oficer Legionów, prawa ręka Józefa Piłsudskiego. Dowodził wojskami obrony Lwowa a na emigracji był Naczelnym Wódzem Polskich Sił Zbrojnych. Znakomity myśliwy wieloletni Prezes Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Odznaczony najwyższym odznaczeniem łowieckim Złomem.

Niewielu jest Polaków, którzy talentami politycznymi i wojskowymi, niezłomnością prawego charakteru, olbrzymią wiedzą z rozmaitych dziedzin i sztuki wreszcie z zasługami dla ojczyzny mogliby się z nim równać. Niestety wiedza o nim znana jest stosunkowo nielicznym . Nigdy nie zabiegał o własne zaszczyty i wręcz brzydząc się wszelkiego rodzaju panegirykom był niewygodny dla przedstawicieli elit już przed II wojną światową, w jej trakcie i dla władz komunistycznych.

Pałac z dobrami porażyńskimi Kazimierz Sosnkowski nabył w 1920 r z przeznaczeniem na rezydencję a wybudowaną kaplicę na mauzoleum rodzinne. Dzisiaj pięknie odrestaurowany dzięki Lasom Państwowym służy jako ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Nadleśnictwa Grodzisk.

Andrzej Jesse

27.01.2024.

.

27,01.2024.