www.wysiadka.eu

 

Uchwała Nr 14

Naczelnej Rady łowieckiej

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia składki członkowskiej od

osób fizycznych za rok 2024

 

Naczelna Rada Łowiecka ustaliła następujące składki:

  • składka pełna wynosi 400 zł, plus obowiązkowe ubezpieczenie 43 zł. - razem 443 zł.

  • składka ulgowa, o której mowa w § 124 ust. 2 Statutu PZŁ wynosi 200 zł, plus obowiązkowe ubezpieczenie 43 zł, - razem 243 zł.

  • składka ulgowa, o której mowa w § 124 ust. 3 Statutu PZŁ wynosi 100 zł, plus obowiązkowe ubezpieczenie 43 zł. - razem 143 zł.

 

Informacja ze strony ZO PZŁ

Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem
wskazanego koła łowieckiego, do którego należy,

a członek niezrzeszony w kole łowieckim we właściwym zarządzie okręgowym. Składkę członkowską należy wpłacić na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu
Nr konta: 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449

Administrator.

29.12.2023.