www.wysiadka.eu

 

Jak należy pisać poprawnie pozdrowienie myśliwych i leśników:

„darz bór” czy „darzbór”?

Wieki słownik ortograficzny PWN pod red. prof. Edwarda Polańskiego odnotowuje pisownię łączną darzbór! (w dodatku z wykrzyknikiem).

Potwierdzenie tego znajdujemy w Słowniku języka łowieckiego Stanisława Hoppego (z 1981 r.): darzbór! − okrzyk, zawołanie, którym myśliwi witają się lub życzą sobie powodzenia na polowaniu.

Darzbór! - administrator strony.

15.12.2023.