www.wysiadka.eu

Uroczystości na Zamku w Brzegu.


 

19 sierpnia 2023 roku z okazji 25 lecia reaktywowania Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia, na zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyły się uroczystości jubileuszowe. W uroczystościach udział wzięły delegacje zaprzyjaźnionych zakonów między innymi: Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Rudenband (Zakon Obroży Psa Gończego), Wielki Mistrz Zakonu Św. Huberta z Kuks w Czechach, władze Międzynarodowego Stowarzyszenia Myśliwych Pogranicza, delegacja zakonu z Litwy.

Na uroczystości został zaproszony ZMM „Babrzysko” z Poznania, który zaprezentował premierę widowiska „Poliptyk Polski” - święci Patroni myśliwych i leśników w obrazach, słowie i muzyce. Artystyczne sacrum pochodzi ze specjalnej utworzonej kolekcji obrazów świętych patronów łowiectwa. To jedyne w Polsce a zarazem wyjątkowe widowisko na które składa się: malarstwo portretowe (własność P. Cebernika) muzyka skomponowana przez Krzysztofa Marcelego Kadleca oraz poetycka myśl specjalnie przypisana każdemu z św. Patronów skreślona piórem krakowskiego artysty słowa Krzysztofa Jana Szpetkowskiego. Artystyczne sacrum zakończyła litania do świętych patronów wyrażona muzyką.

W przepięknych wnętrzach zamkowych widowisko zostało owacyjnie przyjęte przez zgromadzonych.

- Zakon Rycerski Rudenband założony 7 sierpnia 1413 r w Legnicy przez Ludwika II księcia legnicko-brzeskiego.

- Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia założony 23 sierpnia przez ostatniego władcę z dynastii Piastów Jerzego IV Wilhelma z okazji upolowania pierwszego jelenia.

- Zakon Rycerzy św. Huberta założony w 1695 r na zamku w Kuks w Czechach przez hr. Franciszka Antoniego Śpork.

Andrzej Jesse

20.08.2023.