www.wysiadka.eu

Koło Łowieckie Nr 20 "Dąbrowa" Poznań

Kolejny już raz koło nasze w obwodach 204, 295 i 318 wsiedliło bażanty.

Kolega Stefan Jałoszyński już od najmłodszych lat przygotowuje kolejne pokolenie myśliwych.

.

W obwodzie 318 też rodzinnie.

08.03.2021.

W niedzielę 10 listopada spotkaliśmy się na tradycyjnym Polowaniu Hubertowskim. Polowanie odbyło się w Boguszynie.

12.11.2019.

Dnia 18 maja br. w Majątku Rogalin odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła.

Walne Koła udzieliło wszystkim członkom Zarządu absolutorium za rok 2018/2019. Przyjęło budżet na sezon 2019/2020, oraz zmieniło adres siedziby.

20.05.2019.

 

 

Wandale dali o sobie znać !

W obwodzie 204 zostały zniszczone ambony i wysiadki. Budowa urządzeń łowieckich służy temu, aby bezpieczne wykonywać polowania i nie stwarzać zagrożenia dla osób postronnych. To nasza ciężka praca i dlatego musimy dołożyć wszelkich starań aby osoby które dopuściły się tego czynu zostały ukarane !

A co na to prawo ?

Ustawa - Prawo Łowieckie:

Art.51.1 Kto:

5) niszczy urządzenia łowieckie, ..........

- podlega karze grzywny.

Kodeks Karny:

Art. 288. § 1.

Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5


W dniu 15 grudnia 2018 roku spotkaliśmy się na polowaniu wigilijnym w obwodzie 204. Po udanym polowaniu i zadawalającym pokocie zasiedliśmy do posiłu. Polowanie wigilijne było ostatnim polowaniem zbiorowym w 2018 roku.

16.12.2018.

Hubertus 2018

W niedzielę 4 listopada spotkaliśmy się na tradycyjnym Hubertusie, który odbył się w obwodzie 318 Boguszyn. Wspaniała pogoda i profesjonalnie przygotowane polowanie przez kolegów Wiśniewskich długo pozostanie w pamięci.

05.11.2018.

W dniu 20 maja 2018 roku w Majątku Rogalin odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła. Na Walnym zostali wybrani dwaj nowi członkowie Zarzadu, zastępując kolegów Franciszka Stacheckiego - podłowczego i kolegę Mirosława Kosiorka - skarbnika, obaj koledzy złożyli rezygnację z pełnionych funkcji.

Nowym skarbnikiem został wybrany kolega Marek Templewicz, a podłowczym Grzegorz Tomaszewski.

Gratulujemy wyboru.

21.05.2018.