www.wysiadka.eu

Koło Łowieckie Nr 20 "Dąbrowa" Poznań

W sobotę 4 marca grupa myśliwych spotkała się w obwodzie 204 aby zmienić lokalizację ambony. „Operacja” przetransportowania została przeprowadzona bardzo sprawnie. Następnie ambona została pomalowana i założono nową papę. Jest gotowa do polowań. Po zakończeniu prac usiedliśmy przy ognisku zajadając pieczone kiełbaski.

Darzbór Grzegorz Marciniak

04.03.2023.

04.03.2023.

Kolejny raz wybraliśmy się do łowiska w dniu 06.02.2023 aby kontymuować naprawę i uzupełnianie soli w lizawkach. Tym razem zabraliśmy młodych pomocników.

.

 06.02.2023.

 

W sobotnie przedpołudnie 28 stycznia z kol. Józiem Stelmachem uzupełnialiśmy sól w lizawkach w obwodzie 204 w sektorach IXA, IXB oraz sektorze X. 

Darzbór.

29.01.2023.

W niedzielę 15 stycznia 2023 roku spotkaliśmy się na Walnym Zgromadzeniu Koła. Z uwagi na panującą wcześniej pandemię, obrady obejmowały lata gospodarcze 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022. Po wyborze przewodniczącego, sekretarza oraz komisji skrutacyjnej, przystąpiliśmy do głosowania uchwał związanych z funkcjonowaniem Koła, następnie wysłuchaliśmy sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Kolejnym punktem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu, za rok gospodarczy 2021/2022 wszyscy absolutorium otrzymali.

Po zakończeniu i zamknięciu Zgromadzenia udaliśmy się na poczęstunek.

Darzbór Grzegorz Marciniak

18.01.2023.

18.01.2023.

W mglisty sobotni poranek 7 stycznia 2023 roku, spotkaliśmy się w obwodzie 344 na polowaniu noworocznym. Po porannych mgłach doczekaliśmy się pięknej słonecznej pogody. Na 80 członków koła w polowaniu brało udział 23 myśliwych. Święty Hubert zagwarantował nam skromny pokot, przy którym został udekorowany Król Polowania i Król Pudlarzy. Przy pokocie miała miejsce uroczystość ślubowania myśliwskiego trzech kolegów, którzy dołączyli do naszego koła.

Polowanie zakończyło się biesiadą myśliwską, która została zorganizowana w lokalu naszego kolegi myśliwego. Przy wspaniałym jadle i opowieściach myśliwskich czas upływał w miłej atmosferze.

Darzbór Grzegorz Marciniak

08.01.2023.

.

08.01.2023.

W polskiej tradycji łowieckiej dzień św. Huberta jest okazją do polowania zbiorowego o szczególnie uroczystym charakterze.

W dniu 6 listopada 2022 roku spotkaliśmy się w obwodzie Boguszyn aby uczestniczyć w tym uroczystym polowaniu. Myśliwi, naganka i podkładacze z psami, po odprawie wszyscy wyruszyliśmy do kniei.

Po kliku miotach, spotkaliśmy się przy pokocie aby oddać cześć upolowanej zwierzynie. Królowie otrzymali pamiątkowe medale, a nowi członkowie koła złożyli uroczyste ślubowanie.

Po zakończonym polowaniu wszyscy udaliśmy się na myśliwską biesiadę.

Darzbór Grzegorz Marciniak

07.11.2022.

07.11.2022.

W słoneczny sobotni ranek 29 października "grupa Mieczewska" spotkała się na polowaniu zbiorowym w obwodzie 204.

Po polowaniu zasiedliśmy do gorącego posiłku, po którym w doskonałych humorach wspominaliśmy wcześniejsze polowania.

Darzbór Grzegorz Marciniak

29.10.2022.

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje o zmianach w Prawie łowieckim. Zmiany wchodzą w życie z dniem 10 listopada 2022 r. Wynika to z art. 9 w związku z art. 81 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r., poz. 2185). 

W informacji wskazano na skutki nowelizacji w zakresie kadencji zarządów i komisji rewizyjnych kół łowieckich. Skutkiem zmiany tego przepisu jest to, że to walne zgromadzenia kół łowieckich decydują czy chcą przeprowadzić wybory zarządów i komisji rewizyjnych nowych kadencji.

Nowelizacja wywołuje także istotne skutki w zakresie polowań indywidualnych poprzez nałożenie na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich prawnego obowiązku prowadzenia książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w formie elektronicznej. Od dnia 10 listopada 2022 r. nie będzie już zatem możliwości dokonywania wpisów w dotychczasowych książkach prowadzonych w formie tradycyjnej (papierowej) chyba, że zaistnieją okoliczności uniemożliwiające czasowo prowadzenie elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. 

27.10.2022.

W dniu 26 maja 2022 r. w ośrodku edukacyjnym  „Szumi Bór” w Rajmundowie odbyła się narada dotycząca gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele naszego koła koledzy - Eugeniusz Siejek i Wojciech Woźniak.

W trakcie narady poruszono i przedyskutowano wiele tematów, m.in.

- problematyki afrykańskiego pomoru świń (ASF),

- rodzaje i wielkość szkód powodowanych w lesie przez zwierzynę łowną oraz koszty, które ponosi nadleśnictwo w celu minimalizowania tych szkód

- inwentaryzacja zwierzyny i planowanie łowieckie w sezonie 2022/23

- współpraca kół łowieckich z nadleśnictwem w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej

Poruszono również temat rozwiązywania konfliktów na linii gospodarka łowiecka – społeczeństwo.

02.06.2022..

We wtorek 26 kwietnia odwiedziłem Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w którym odbyło się zamknięcie wystawy  „Las i Łowiectwo w sztuce – szlachetne piękno sztuki z gabinetów myśliwskich i z kniei”

Wspaniała wystawa trwała od stycznia br i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. Na otwarciu  jak i na zamknięciu wystawy można było posłuchać muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołu "Babrzysko"

Darzbór - Grzegorz Marciniak
 

28.04.2022.

W słoneczny niedzielny poranek wybrałem się z wnukiem do łowiska. Zadaniem wnuka było uzupełnienie brakującej soli w lizawkach.

.

16.01.2022.