www.wysiadka.eu

100 lat za nami, wieki przed nami…

Galowy Koncert Muzyki Myśliwskiej z okazji Jubileuszu 100-lecia PZŁ, okazał się wyjątkowym wydarzeniem. Przy szczelnie wypełnionej Sali Filharmonii Narodowej w Warszawie, blisko przez 3 godziny brzmiała muzyka myśliwska inspirowana lasem i łowami. Dopisali również goście m.innymi łowczy krajowy P. Lisiak, prezes NRŁ R. Malec, minister E.Siarka i A.Moskwa, parlamentarzyści i samorządowcy.

Zaszczyt rozpoczęcia koncertu przypadł ZMM Babrzysko z Poznania, który wykonał poloneza na cześć Władysława Janta-Połczyńskiego twórcy wielkopolskiego łowiectwa. W dalszej części wystąpiły zespoły : Venator, Zespół Szkoły Lesnej w Goraju, Galindowe Rogi, Pasja z Warszawy oraz zespół DeLuxe. II – ga część wypełnił M. Lesniczak z Reprezentacyjnym Zespołem Muzyki Myśliwskiej PZŁ oraz zespół W.Masłyka Żubrosie z pieśnią myśliwską.

III-cią część koncertu to blok Symfonicznej Muzyki Myśliwskiej „Łowiectwem i Sztuką Inspirowanej” w wykonaniu orkiestry symfonicznej Filharmonii Narodowej pod dyr. Jerzego Salwarowskiego

Andrzej Jesse.

11.05,2023.