www.wysiadka.eu

.

W dniu 27 kwietnia 2023 roku odbyło się zebranie sprawodzawczo-wyborcze Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej w Poznaniu. Wybrany został zarząd w następującym składzie: prezes Krzysztof Kadlec, sekretarz Andrzej Jesse, skarbnik Michał Mańkowski, członek zarządu Piotr Cebernik,  członek zarządu prowadzący kronikę Bogdan Michalak.

Gratulacje!

.

Zarząd KKiKŁ.

Grzegorz Marciniak

28.04.2023.