www.wysiadka.eu

W dniach od 10 do 12 czerwca 2022 roku na Zamku Niepołomice odbyły się uroczyste obchody 50 lecia Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Poznań reprezentowany był przez prof. Dariusza Gwiazdowicza, prof. Aleksandrę Matulewską, dyr. Muzeum w Uzarzewie Annę Makarewicz oraz Krzysztofa Kadleca, Andrzeja Jesse i Piotra Cebernika. W uroczystości wziął udział Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Rafał Malec wraz z małżonką.

Andrzej Jesse.

12.06.2022.