www.wysiadka.eu

"Edukacja"

Festyn Ekologicznyw Kórniku -  23.09.2023.

Tradycją stało się, że myśliwi, ludzie lasu uczestniczą w Festynach Ekologicznych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Kórniku. Wspólnie z kol. Andrzejem Jesse z koła „Jawor” z Poznania przygotowaliśmy wiele ciekawych banerów służących do celów edukacyjnych, oraz pokazaliśmy stare i nowe instrumenty muzyczne do grania sygnałów i muzyki myśliwskiej. Muzyka myśliwska to domena kol. Andrzeja, który jest członkiem ZMM „Babrzysko” przy ZO PZŁ w Poznaniu.

Wśród wielu wystawców widoczny był nasz namiot gdzie można było sprawdzić swoją wiedzę, dowiedzieć się czym zajmują się myśliwi, jakie zwierzęta żyją w naszych lasach, jak zachowywać się w lesie. Stoisko nasze cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Odwiedzali nas dorośli i dzieci. Panowie Burmistrzowie oraz „Panująca” nam Biała Dama mieli okazję spojrzeć w tajemnicze oczy Puchacza Bengalskiego o imieniu Karo, który jest stałym uczestnikiem naszych edukacyjnych spotkań.

Kolega Andrzej prezentował sygnały i muzykę myśliwską co cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników festynu.

Najmłodsi malowali obrazek puchacza, za wzór służyło im zdjęcie naszego pupila, mogli również popatrzeć na Karo, który cały czas nam towarzyszył. Wszyscy którzy brali udział w kolorowance otrzymali upominki z logo naszych kół.

Darzbór Grzegorz Marciniak

23.09.2023.

23.09.2023.

"Źródełko" u św. Huberta w "Jaworze"

9 września, przy naszej kapliczce św. Huberta gościliśmy Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Żródełko”. Przygotowane zostało szereg atrakcji między innymi kol. Przemek zajmująco opowiadał o lesie, jego warstwach, ptakach i zwierzętach w nich żyjących oraz jak poprawnie zachowywać się w lesie. Następnie zapoznano słuchaczy z najstarszymi i współczesnymi sposobami porozumiewania się myśliwych w lesie. Na przykładzie tablic edukacyjnych kol. Mieczysław opowiadał jakie zwierzęta żyją w otaczających nas lasach i polach, czym się różnią między sobą i jakie wydają odgłosy. Każdy najmłodszy uczestnik spotkania obdarowany został kompletem kredek i buttonami z logo naszego koła. Na zakończenie spotkania na zgłodniałych czekał upieczony dzik oraz kiełbaski z ogniska.

Andrzej Jesse.

10.09.2023.


10.09.2023.

Do zadań członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ między innymi należy prowadzenie edukacji przyrodniczo-łowieckiej. Z kolegą Andrzejem Jesse w dniu 13 czerwca 2023 roku odbyliśmy kolejne spotkanie edukacyjne z uczniami ZSP nr 5 w Poznaniu.

Darzbór Grzegorz Marciniak

15.06.2023.
 

W piątek 19 maja spotkaliśmy się z uczniami SP z Kórnika i SP ze Szczodrzykowa. Było to podziękowanie uczniom za przekazane kasztany na zimowe dokarmianie zwierzyny w 2022 roku. Kolega Marcin Antkowiak z KŁ „Kogut” oprowadził naszych gości po łowisku. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję zapoznać się z urządzeniami łowieckimi na terenie leśnictwa Drapałka. Po spacerze w łowisku przeprowadziliśmy pogadankę o tematyce przyrodniczo-łowieckiej. W trakcie spotkania oprawę muzyczną zapewniał nam kol. Andrzej Jesse z KŁ „Jawor” członek ZMM „Babrzysko”. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali z rąk Prezesa KŁ „Kogut” Romana Niemiera pamiątkowe znaczki z logo naszego koła. Spotkanie zakończyło się pieczeniem kiełbasek na ognisku i słodkościami ufundowanymi przez kol. Zbyszka Tica.

Darzbór Grzegorz Marciniak

 19.05.2023.

 

Kolejnymi uczestnikami spotkania z przyrodą i łowiectwem, które odbyło się w dniu 25 kwietnia br. w Krośnie k/Mosiny byli przedszkolacy z „Akademii Odkrywców”. Głównego organizatora, Komendę Wojewódzką PSŁ w Poznaniu reprezentował strażnik łowiecki Tomasz Łukaszuk, a ja promowałem  KŁ „Kogut”, które w temacie edukacji przyrodniczo-łowieckiej jest coraz bardziej znane w naszym województwie. Radość i zainteresowanie blisko sto osobowej widowni daje mnóstwo satysfakcji i motywuje do dalszych tego typu działań.

Darzbór

Grzegorz Marciniak

26.04.2023.

 


W poniedziałek 17 kwietnia 2023 roku przeprowadziliśmy warsztaty przyrodniczo-łowieckie dla ponad 100 dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Łubowie. Tematyka zajęć obejmowała sygnalistykę myśliwską współczesną i starodawną, życiodajną rolę lasu, zasady zachowania się w lesie. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o zwierzętach żyjących w naszych lasach i na polach, poznali z jakich warstw składa się las i jakie rośliny i zwierzęta w nich żyją. Natomiast o życiu nocnych drapieżników dowiedziały się na przykładzie sów - puchacza bengalskiego i płomykówki, które zawsze uczestniczą w naszych spotkaniach edukacyjnych.

Następnego dnia zajęcia o takiej samej tematyce przeprowadzaliśmy dla blisko 80 dzieci Szkoły Podstawowej w Rogalinie.

Andrzej Jesse

Grzegorz Marciniak

18.04.2023.

8 marca wraz z kol. Grzegorzem Marciniakiem i Józefem Stelmachem, odwiedziliśmy dzieci z przedszkola "Ikarek" w Głuszynie aby porozmawiać o zwierzętach żyjących w naszych lasach i polach. Z dużym zainteresowaniem dzieci wysłuchały opowieści o życiu ptaków nocnych czyli sowach. Wszystko to okraszone było prezentacją starych i nowych instrumentów muzycznych służących do porozumiewania się w lesie oraz wykonywania  na nich muzyki.

A. Jesse .

08.03.2023.

 27 lutego 2023 roku na terenie obwodu 163, myśliwi zorganizowali piknik dla uczniów kl. IV  Szkoły Podstawowej w Łubowie. Leśniczy z Nadleśnictwa Czerniejewo opowiadał o pracy leśnika o zasadach zachowania się w lesie. Wytłumaczył z jakich warstw zbudowany jest las i jakie skarby mozna znaleźć w tym lesie. Natomiast kol. Andrzej Jesse wprowadził dzieci w świat starodawnych i współczesnych instrumentów muzycznych. Grochówka z kotła serwowana przez kol. Adama Pyżyka smakowała wyśmienicie nie mniej niż pieczona kiełbaska. Na koniec serwowano soki owocowe, pączki, chipsy i przypiekaną piankę.

Andrzej Jesse

27.02.2023.

Spotkania edukacyjne.

W dniach 23 i 30 listopada brałem udział w lekcjach edukacyjnych zorganizowanych przez Państwową Straż Łowiecką Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W środę 23 listopada odwiedziliśmy Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Komornikach. Na spotkaniu Państwową Straż Łowiecką reprezentował kol. Tomasz Łukaszuk - strażnik łowiecki. W prowadzeniu zajęć pomagała nam córka kol. Tomasza - Martyna, która perfekcyjnie przygotowała się do prowadzenia zajęć.

W dniu 30 listopada odwiedziliśmy Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Bolechowie. Przedszkolaki miały okazje poznać tajemnicze ptaki, jakimi są sowy, oraz popatrzeć im prosto w oczy. Dowiedziały się o życiu zwierząt naszych lasów. Zapoznały się z pracą i obowiązkami strażnika, miały okazje obejrzeć i przymierzyć kamizelki kuloodporne oraz inne elementy wyposażenia strażnika.

 Darzbór Grzegorz Marciniak

 30.11.2022.

.

30.11.2022.

 

Spotkanie edukacyjne w Przedszkolu w Dachowie

28 października z kol. Andrzejem Jesse z „Jawora” odwiedziłem przedszkole „KOLOROWE POLE” w Dachowie. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się między innymi, że głównym zadaniem myśliwych jest dbanie o zwierzęta, zwłaszcza w okresie zimowym. Opowiadaliśmy o lesie i mieszkających w nim zwierzętach, o tym, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje zwierząt w nim mieszkających. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje zwierząt zamieszkujących nasze lasy. Dzieci dowiedziały się także, w jaki sposób mogą pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę.

Darzbór Grzegorz Marciniak

.

.

 

W dniach 3 i 5 października 2022 roku z kol. Andrzejem Jesse braliśmy udział w warsztatach edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Kórniku-Bninie. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia zgodne z programem nauczania przyrody w szkole.

Na zakończenie spotkała nas miła niespodzianka. Jeden z uczniów podarował nam dwa piękne rysunki, a od organizatorów spotkania oraz dyrekcji otrzymaliśmy imienne podziękowania.

Grzegorz Marciniak

08.10.2022.

08.10.2022.