www.wysiadka.eu

"Edukacja"

W piątek 19 maja spotkaliśmy się z uczniami SP z Kórnika i SP ze Szczodrzykowa. Było to podziękowanie uczniom za przekazane kasztany na zimowe dokarmianie zwierzyny w 2022 roku. Kolega Marcin Antkowiak z KŁ „Kogut” oprowadził naszych gości po łowisku. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję zapoznać się z urządzeniami łowieckimi na terenie leśnictwa Drapałka. Po spacerze w łowisku przeprowadziliśmy pogadankę o tematyce przyrodniczo-łowieckiej. W trakcie spotkania oprawę muzyczną zapewniał nam kol. Andrzej Jesse z KŁ „Jawor” członek ZMM „Babrzysko”. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali z rąk Prezesa KŁ „Kogut” Romana Niemiera pamiątkowe znaczki z logo naszego koła. Spotkanie zakończyło się pieczeniem kiełbasek na ognisku i słodkościami ufundowanymi przez kol. Zbyszka Tica.

Darzbór Grzegorz Marciniak

 19.05.2023.

 

Kolejnymi uczestnikami spotkania z przyrodą i łowiectwem, które odbyło się w dniu 25 kwietnia br. w Krośnie k/Mosiny byli przedszkolacy z „Akademii Odkrywców”. Głównego organizatora, Komendę Wojewódzką PSŁ w Poznaniu reprezentował strażnik łowiecki Tomasz Łukaszuk, a ja promowałem  KŁ „Kogut”, które w temacie edukacji przyrodniczo-łowieckiej jest coraz bardziej znane w naszym województwie. Radość i zainteresowanie blisko sto osobowej widowni daje mnóstwo satysfakcji i motywuje do dalszych tego typu działań.

Darzbór

Grzegorz Marciniak

26.04.2023.

 


W poniedziałek 17 kwietnia 2023 roku przeprowadziliśmy warsztaty przyrodniczo-łowieckie dla ponad 100 dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Łubowie. Tematyka zajęć obejmowała sygnalistykę myśliwską współczesną i starodawną, życiodajną rolę lasu, zasady zachowania się w lesie. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o zwierzętach żyjących w naszych lasach i na polach, poznali z jakich warstw składa się las i jakie rośliny i zwierzęta w nich żyją. Natomiast o życiu nocnych drapieżników dowiedziały się na przykładzie sów - puchacza bengalskiego i płomykówki, które zawsze uczestniczą w naszych spotkaniach edukacyjnych.

Następnego dnia zajęcia o takiej samej tematyce przeprowadzaliśmy dla blisko 80 dzieci Szkoły Podstawowej w Rogalinie.

Andrzej Jesse

Grzegorz Marciniak

18.04.2023.

8 marca wraz z kol. Grzegorzem Marciniakiem i Józefem Stelmachem, odwiedziliśmy dzieci z przedszkola "Ikarek" w Głuszynie aby porozmawiać o zwierzętach żyjących w naszych lasach i polach. Z dużym zainteresowaniem dzieci wysłuchały opowieści o życiu ptaków nocnych czyli sowach. Wszystko to okraszone było prezentacją starych i nowych instrumentów muzycznych służących do porozumiewania się w lesie oraz wykonywania  na nich muzyki.

A. Jesse .

08.03.2023.

 27 lutego 2023 roku na terenie obwodu 163, myśliwi zorganizowali piknik dla uczniów kl. IV  Szkoły Podstawowej w Łubowie. Leśniczy z Nadleśnictwa Czerniejewo opowiadał o pracy leśnika o zasadach zachowania się w lesie. Wytłumaczył z jakich warstw zbudowany jest las i jakie skarby mozna znaleźć w tym lesie. Natomiast kol. Andrzej Jesse wprowadził dzieci w świat starodawnych i współczesnych instrumentów muzycznych. Grochówka z kotła serwowana przez kol. Adama Pyżyka smakowała wyśmienicie nie mniej niż pieczona kiełbaska. Na koniec serwowano soki owocowe, pączki, chipsy i przypiekaną piankę.

Andrzej Jesse

27.02.2023.

Spotkania edukacyjne.

W dniach 23 i 30 listopada brałem udział w lekcjach edukacyjnych zorganizowanych przez Państwową Straż Łowiecką Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W środę 23 listopada odwiedziliśmy Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Komornikach. Na spotkaniu Państwową Straż Łowiecką reprezentował kol. Tomasz Łukaszuk - strażnik łowiecki. W prowadzeniu zajęć pomagała nam córka kol. Tomasza - Martyna, która perfekcyjnie przygotowała się do prowadzenia zajęć.

W dniu 30 listopada odwiedziliśmy Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Bolechowie. Przedszkolaki miały okazje poznać tajemnicze ptaki, jakimi są sowy, oraz popatrzeć im prosto w oczy. Dowiedziały się o życiu zwierząt naszych lasów. Zapoznały się z pracą i obowiązkami strażnika, miały okazje obejrzeć i przymierzyć kamizelki kuloodporne oraz inne elementy wyposażenia strażnika.

 Darzbór Grzegorz Marciniak

 30.11.2022.

.

30.11.2022.

 

Spotkanie edukacyjne w Przedszkolu w Dachowie

28 października z kol. Andrzejem Jesse z „Jawora” odwiedziłem przedszkole „KOLOROWE POLE” w Dachowie. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się między innymi, że głównym zadaniem myśliwych jest dbanie o zwierzęta, zwłaszcza w okresie zimowym. Opowiadaliśmy o lesie i mieszkających w nim zwierzętach, o tym, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje zwierząt w nim mieszkających. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje zwierząt zamieszkujących nasze lasy. Dzieci dowiedziały się także, w jaki sposób mogą pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę.

Darzbór Grzegorz Marciniak

.

.

 

W dniach 3 i 5 października 2022 roku z kol. Andrzejem Jesse braliśmy udział w warsztatach edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Kórniku-Bninie. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia zgodne z programem nauczania przyrody w szkole.

Na zakończenie spotkała nas miła niespodzianka. Jeden z uczniów podarował nam dwa piękne rysunki, a od organizatorów spotkania oraz dyrekcji otrzymaliśmy imienne podziękowania.

Grzegorz Marciniak

08.10.2022.

08.10.2022.

Warsztaty edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku - Bninie.

 

W dniu 3 października 2022 r. wraz z kol. Grzegorzem Marciniakiem z którym od lat tworzymy duet edukacyjny, przeprowadziliśmy edukację łowiecko - przyrodniczą dla blisko 60 uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie. Tematykę dostosowaliśmy do programowych zajęć tych klas z lekcji przyrody i obejmowały:

- czym jest las i jego życiodajna rola,

- warstwy lasu - rośliny i zwierzęta w nich żyjące,

- zasady poprawnego zachowania się w lesie,

- rola strażnika łowieckiego,

- zwierzęta występujące w naszych lasach i polach oraz ich zwyczaje,

- rozpoznawanie zwierząt po odgłosach jakie wydają,

- czy konieczne jest dokarmianie zwierząt, jakie obowiązują w tym zakresie zasady,

- starodawne i współczesne sygnały myśliwskie,

- życie i zwyczaje ptaków nocnych jakimi są sowy.

Przedstawioną tematykę popieraliśmy prezentacją na licznych banerach, tablicach oraz prezentacji multimedialne za pomocą projektora.

Andrzej Jesse

04.10.2022.


.

23 września 2022r. młodzież szkolna biorąca udział w Kórnickich Dniach Nauki spotkała się z myśliwymi i leśnikami w leśniczówce Błażejewo aby zapoznać się z rykowiskiem – tym odwiecznym, corocznym misterium godowym jeleni. Oprócz muzyki myśliwskiej z zainteresowaniem wysłuchano sygnałów granych na rogu bawolim. Dużą atrakcję spotkania była prezentacja sów, puchacza i płomykówki. Leśnicy omówili życie, zwyczaje jeleni, wytłumaczyli co to jest rykowisko i następnie udali się z młodzieżą do lasu aby wysłuchać pieśni miłosnych byków jeleni.

Darzbór Andrzej Jesse

24.09.2022.

16 września 2022 r w leśniczówce Łękno, odbył się piknik rodzinny organizowany przez Nadleśnictwo Babki. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji jak strzelanie z łuku, przeciąganie liny, dmuchany zamek i okręt piracki, jazdę bryczką i kucykiem, oraz gry i zabawy przygotowane przez zespół animatorów.

Duże zainteresowanie wzbudzał pokaz sów i opowieści o ich życiu i zwyczajach, prezentacja zwierząt żyjących w naszych lasach, odgadywanie odgłosów tych zwierząt oraz sygnały muzyczne wykonywane na różnego rodzaju instrumentach. Dla najbardziej zaangażowanych przygotowano odznaki z podobiznami sów. Dla wszystkich Nadleśnictwo przygotowało wspaniały poczęstunek.

Andrzej Jesse

17.09.2022.