www.wysiadka.eu

Koło Łowieckie Nr 73 "Kogut" Kórnik


Zarząd KŁ nr 73 "KOGUT" w Kórniku.

Poczet sztandarowy.W trakcie obrad.

 

W dniu 12 maja 2023 roku odbyło sie Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze naszego koła. Po wysłuchaniu sprawozdań członków zarzadu i komisji rewizyjnej nastapiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom zarządu. Wszyscy członkowie zarządu zostali ocenieni pozytywnie.

Nastepnie podjęliśmy kilka uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania koła. 

Kolejnym punktem obrad były wybory do zarządu koła. Został zaproponowany stary skład powiększony o jedną osobę. Wszyscy zaproponowani kandydaci uzyskali pełne poparcie zebranych, co świadczy o dużym uznaniu do dotychczasowej pracy w zarządzie.   Wybraliśmy również komisję rewizyjną i delegatów na okręgowy zjazd.

Darzbór Grzegorz Marciniak.

15.05.2023.

 

W dniu 7 lutego 2023 r. po mszy św. w Kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu, w licznym gronie kolegów myśliwych, z prezesem Koła Romanem Niemierem na czele odprowadziliśmy na naramowicki cmentarz naszego długoletniego członka, Kolegę Lucjana Wojciechowskiego.

Będzie nam Ciebie brakowało Lucku, Twojego sympatycznego uśmiechu, Twojej dobrej rady oraz ciekawych opowieści o miłości do lasu i przyrody. Niech niebiańskie knieje swym szumem tam u Pana przypominają Ci dobro które nam pozostawiłeś. Pamięć o Tobie na zawsze została zapisana na naszym sztandarze, gdzie znajduje się dumny „Kogut” przez Ciebie zaprojektowany. Także za to Ci dziękujemy.

Darzbór Grzegorz Marciniak

07.02.2023

 

03.02.2023.

 

W dniu 30 kwietnia 2022 roku w restauracji "NON-STOP" w Gądkach odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Koła. Po zatwierdzenieu porządku obrad i wysłuchaniu sprawozdań poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, głosowaliśmy nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

 

Wyniki głosowania - absolutorium.

Pełniona funkcja

Głosy za udzieleniem absolutorium

Głosy przeciw udzieleniu absolutorium

Głosy wstrzymujace

Prezes

Witold Jakbowski

18

10

1

Łowczy

Marcin Nowak

15

13

1

Podłowczy

Marcin Antkowiak

27

1

1

Sekretarz

Przemysław Łukaszyk

27

1

1

Skarbnik

Jerzy Górski

24

5

0

Po głosowaniach Zarząd i Komisja Rewizyjna podali się do dymisji. Nastąpiło zgłaszanie kandydatów na poszczególne funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej, co zajęło nam sporow czasu, ponieważ nie było chętnych do pełnienia funkcji w tych organach. Po długich namowach znaleźli się kandydaci. 

 

Wyniki głosowania - nowy Zarząd.

Pełniona funkcja

Głosy za

Głosy przeciw

Głosy wstrzymujace

Głosy nieważne

Prezes

Roman Niemier

22

6

1

1

Łowczy

Marcin Nowak

19

10

1

0

Podłowczy

Tic Zbigniew

30

0

0

0

Sekretarz

Karolina Wojciechowska

28

0

1

1

Skarbnik

Jerzy Górski

25

3

1

1

 

Wyniki głosowania - Komsja Rewizyjna. 

Pełniona funkcja

Głosy za

Głosy przeciw

Głosy wstrzymujace

Głosy nieważne

Przewodniczący

Mizgier Filip

26

2

1

1

Członek

Czarny Jacek

29

0

0

1

Członek

Kowalewski Jacek

28

0

0

2

 

Po podjęciu pozostałych uchwał Przewodniczący ogłosił zakończenie i zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Darzbór - Grzegorz Marciniak 

ASF - strefa niebieska w obwodzie 320 w gminie Śrem!

Ponad pół powiatu śremskiego znalazło się w niebieskiej strefie ASF, czyli w obszarze zagrożenia afrykańskim pomorem świń. 

W tej strefie znalazła się między innymi gmina Śrem, na terenie której znajduje się większość naszego obwodu 320.

.

Obwód 320. Czerwona linia to granica gminy Śrem. Lewa strona obwodu znajduje się na jej terenie - strefa niebieska ASF.

22.01.2022. 


Delegacja w składzie Zbigniew Tic, Jacek Wojciechowski i Marcin Antkowiak składaja kwiaty pod tablica rozstrzelanych obywateli ziemi kórnickiej przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej.

 01.09.2021.

Walne Zgromadzenie sprawozdawcze czlonków Koła odbędzie się 5 września 2021 o godz. 9:00 na strzelnicy myśliwskiej w Antoninku.

Walne będzie połączone z treningiem strzeleckim, przystrzelaniem broni, oraz szkoleniem bhp.

04.08.2021.

Dnia 8 października 2020 roku uczestniczyliśmy w ostatniej ziemskiej drodze naszego kolegi Tadeusza Gatza.

Msza żałobna została odprawiona w Kościele Parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa w Wronczynie.  Po Mszy Św. nastąpiło odprowadzenie zwłok na cmentarz parafialny.

 08.10.2020.

 

Na treningu strzeleckim najlepszym strzelcem okazał się kolega Marcin Antkowiak. Po treningu odbyło się Walne Zgromadzenie członków koła. Po podjeciu kilku porządkowych uchwał nastapiło głosowanie na udzieleniem absolutorium dla członków zarządu za rok gospodarczy 2019/2020.

 

GŁOSOWANIE W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ROK GOSPODARCZY 2019/2020

Jakubowski Witold – Prezes

Za udzieleniem

Przeciw udzieleniu

Wstrzymujacych

Niewżnych

16

12

2

0

Nowak Marcin – Łowczy

Za udzieleniem

Przeciw udzieleniu

Wstrzymujacych

Niewżnych

15

14

1

0

 Antkowiak Marcin – Podłowczy 

Za udzieleniem

Przeciw udzieleniu

Wstrzymujacych

Niewżnych

26

2

1

1

 Łukaszyk Przemysław – Sekretarz 

Za udzieleniem

Przeciw udzieleniu

Wstrzymujacych

Niewżnych

28

2

0

0

 Górski Jerzy – Skarbnik 

Za udzieleniem

Przeciw udzieleniu

Wstrzymujacych

Niewżnych

24

6

0

0

 


03.10.2020.

.