www.wysiadka.eu

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu uprzejmie informuje, że tegoroczna ocena odbędzie się na strzelnicy myśliwskiej w Poznaniu- Antoninku (ul. Bałtycka 79).

Termin oceny: 22 kwietnia 2023 roku
Miejsce oceny: sala pod osią strzelecką MKS DIANA- strzelnica ZO PZŁ Poznań

HARMONOGRAM OCENY

9:00-12:00 – Koła Łowieckie okręgu poznańskiego o numerach od 54 do 119 dzierżawiące obwody na terenie tutejszego ZO

12:00-15:00 – Koła Łowieckie okręgu poznańskiego o numerach od 1 do 53 włącznie oraz Koła zamiejscowe, dzierżawiące obwody na terenie tutejszego ZO

Przypominamy, że ocenie prawidłowości odstrzału podlegają wszystkie trofea samców jeleni, danieli oraz muflonów pozyskanych na terenie obwodów ZO PZŁ w Poznaniu (z wyłączeniem trofeów pozyskanych w drodze polowania komercyjnego, których trofea zostały już ocenione).

Informacja ze strony ZO PZŁ w Poznaniu

30.03.2023.