www.wysiadka.eu

Z okazji Jubileuszu 50-lecia KKiKŁ ukazała się książka Krzysztofa Mielnikiewicza „Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego 1972-2022”

Moja książka posiada imiennie dedykowany ekslibris, oraz sympatyczny wpis autora.

20.06.2022.